ေမ ၂၄ ရက္ေန႔ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္)

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ မုန္တုိင္းငယ္ဟာ ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္အရပ္ကို ဦးတည္ေရြ႕လ်ားမယ္လို႕ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ က်န္ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္မွာေတာ့ တိမ္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။

ျမန္မာႏုုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း၊ ေတာင္္ပိုင္းနဲ႔ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသေတြမွာ တိမ္အသင့္အတင့္္ မွ တိမ္ထူထပ္ေနပါတယ္။ က်န္ေဒသေတြမွာ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္း ေနပါတယ္။

ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔

Slide4ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အေျခအေနခန္႔မွန္း ခ်က္ကေတာ့ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚကမ္းရိုးတန္း တေလွ်ာက္၊ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းတေလွ်ာက္နဲ႔ ကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္မွာ တခါတရံ မုိးသက္ေလျပင္းမ်ားက်ေရာက္ၿပီး လိႈင္းအသင့္အတင့္ကေန လိႈင္းၾကီးနုိင္ပါတယ္။ လိႈင္းအျမင့္ ၅ ေပကေန ၈ ေပေလာက္ျမင့္တက္နုိင္ပါတယ္္။ က်န္ျမန္မာ့ကမ္းရိုးတန္း တေလွ်ာက္နဲ႔ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္မွာ လိႈင္းအျမင့္ ၂ ေပကေန ၅ ေပေလာက္ျမင့္တက္ႏုိင္ပါ တယ္။

အပူရွိန္ျမင့္တက္ႏုုိင္မႈကေတာ့ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အညႊန္းကိန္းေတြဟာ အနည္းငယ္ျပန္လည္ျမင့္တက္နုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမစ္ၾကီးနား၊ ပဲခူး၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတြမွာ လြန္ကဲအဆင့္ျဖစ္တဲ့ အညႊန္းကိန္း တန္ဖုိး ၁၁ ေအာက္ကိုက်ဆင္းႏုိင္ပါတယ္။

ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္အညႊန္းကိန္းအနိမ့္ဆံုးတန္ဖုိး ၁၀.၁ က်ေရာက္နုိင္တာကေတာ့ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေတြမွာ အညႊန္းကိန္း ၁၁ ကေန ၁၃ ေက်ာ္ျမင့္တက္နုိင္ပါတယ္။

ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္အျမင့္ဆံုးက်ေရာက္ႏုိင္တာကေတာ့ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ျဖစ္ပါတယ္။အညႊန္းကိန္းတန္ဖုိး ကေတာ့ ၁၃.၆ က်ေရာက္ နုိင္ပါတယ္။

ေန႔အပူခ်ိန္ခန္႕မွန္းခ်က္ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေဒသေတြမွာ ေန႔အပူခ်ိန္ ၂၆ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ ကေန ၃၂ ဒီဂရီစင္တီ ဂရိတ္ခန္႔ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ က်န္ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေတြမွာ ၃၃ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ ကေန ၃၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ ခန္႔ရွိႏုိင္ပါတယ္။

မိုုးတိမ္ေတာင္ျဖစ္ေပၚႏုုိင္မႈခန္႕မွန္းခ်က္ကေတာ့ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မေကြး တုိင္း၊ မႏၱေလးတုိင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ပဲခူးတုိင္းတုိ႔မွာ မုိးတိမ္ေတာင္ျဖစ္ေပၚ ႏုိင္မႈ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ကေန ၅၅   ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ ေသခ်ာမႈ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ က်န္ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းမွာ မိုုးတိမ္ေတာင္ ျဖစ္ေပၚႏုုိင္မႈ ၁၅  ရာခုိင္ႏႈန္းကေန ၂၅  ရာခုိင္ႏႈန္း ေလာက္ ရွိႏုိင္ပါတယ္။

မိုုးရြာသြန္းႏိုု္င္မႈခန္႕မွန္းခ်က္ကေတာ့ ကခ်ည္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ တနသၤာရီတုိင္း ေတြမွာမုိးရြာဖုိ႔ ေသခ်ာမႈ ၃၀  ရာခုိင္ႏႈန္း ကေန ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလာက္ရွိႏုိင္ပါတယ္။ က်န္တႏုိင္ငံလံုးနီးပါးမွာ မုိးရြာဖုိ႔ အလားအလာေတြ အလြန္ပဲေကာင္းနုိင္ၿပီး ေသခ်ာမႈအေနနဲ႔  ၆၀  ရာခုိင္ႏႈန္း ကေန ၈၀  ရာခုိင္ႏႈန္း ေလာက္ ေသခ်ာမႈရွိႏုိင္ ပါတယ္။

မိုးေရခ်ိန္ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတုိ႔မွာ တိမ္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြန္းနိုင္ပါတယ္။ က်န္ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းေတြမွာ ၂၄ နာရီအတြင္း မုိးေရခ်ိန္ ၅ မီလီမီတာ ကေန ၂၀ မီလီမီတာေလာက္ မုိးရြာႏုိင္ပါတယ္။

 ျမိဳ႕ေတာ္ၾကီးေတြခန္႕မွန္းခ်က္ကေတာ့ ေနျပည္ေတာ္နဲ႕အနီးတ၀ုုိက္မွာ  အျမင့္ဆုုံုုးအပူခ်ိန္ ၃၅ ဒီဂရီစင္တီ ဂရိတ္၊ အနိမ့္ဆံုုးအပူခ်ိန္ ၂၃ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိႏိုုင္ပါတယ္။ မုိးထစ္ခ်ဳန္းရြာႏုိင္ပါတယ္။ မိုးရြာဖုိ႔ေသခ်ာမႈ ၆၀  ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိႏုိင္ပါတယ္။

ရန္ကုုန္နဲ႕ အနီးတ၀ုုိက္မွာ အျမင့္ဆုုံုုးအပူခ်ိန္ ၃၃ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္၊ အနိမ့္ဆံုုးအပူခ်ိန္ ၂၃ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိႏိုုင္ပါတယ္။ မုိးထစ္ခ်ဳန္းရြာႏုိင္ပါတယ္။ မုိးရြာဖုိ႔ေသခ်ာမႈ ၉၀  ရာခုိင္ႏႈန္း ေလာက္ရွိႏုိင္ပါတယ္။

မႏၱေလးျမိဳ႕နဲ႔ အနီးတ၀ုိက္မွာ အျမင့္ဆုုံုုးအပူခ်ိန္ ၃၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္၊ အနိမ့္ဆံုုးအပူခ်ိန္ ၂၄ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိႏုိင္ပါတယ္။ မုိးထစ္ခ်ဳန္းရြာႏုိင္ပါတယ္။ မုိးရြာဖုိ႔ ေသခ်ာမႈ ၆၀  ရာခုိင္ႏႈန္း ေလာက္ရွိႏုိင္ပါတယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up