ေမ ၁၆ ရက္ေန႔ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္)

ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔ မနက္ ၇း၃၀ နာရီအခ်ိန္္ ဖမ္းယူရရွိထားတဲ့ တိမ္ပံုအရ ကပၸလီ ပင္လယ္ျပင္နဲ႔ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းမွာ တိမ္အသင့္အတင့္မွ တိမ္ထူထပ္ေနၿပီး က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာေတာ့ တိမ္အနည္းငယ္ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။

weather16052014ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပိုင္း၊ ေတာင္္ပိုင္း နဲ႔ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသေတြမွာ တိမ္အသင့္အတင့္္မွ

တိမ္ထူထပ္ေနၿပီး က်န္ေဒသေတြမွာ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။

ေမ ၁၆ ရက္ေန႔

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အေျခအေန ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာ ကမ္းရိုးတန္းတေလွ်ာက္နဲ႔ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တုိ႔မွာ လိႈင္းအနည္းငယ္သာရွိႏုိင္ၿပီး အျမင့္ ၁ ေပကေန ၃ ေပေလာက္ ျမင့္တက္ႏုိင္ပါတယ္။

အပူရွိန္ျမင့္တက္ႏုုိင္မႈကေတာ့ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အညႊန္းကိန္းေတြဟာ က်ဆင္းနုိင္ေပမယ့္ လြန္ကဲအဆင့္ေအာက္ေတာ့ မေရာက္နုိင္ေသးပါဘူး။ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အညႊန္းကိန္း အနိမ့္ဆံုးက်ေရာက္နုိင္တာကေတာ့ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္အညႊန္းကိန္းတန္ဖုိးက ၁၁ ျဖစ္နုိင္ပါတယ္။ က်န္ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေတြမွာ အညႊန္းကိန္း ၁၁ ကေန ၁၃ ေက်ာ္ျမင့္တက္နုိင္ပါတယ္။ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အျမင့္ဆံုးက် ေရာက္ႏုိင္တာကေတာ့ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ျဖစ္ပါတယ္။ အညႊန္းကိန္းတန္ဖုိးကေတာ့ ၁၃.၁ က်ေရာက္နုိင္ပါတယ္။

ေန႔အပူခ်ိန္ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေဒသေတြမွာ ေန႔အပူခ်ိန္ ၂၉ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ကေန ၃၃ ဒီဂရီစင္တီ ဂရိတ္ခန္႔ ရွိႏုိင္ၿပီး က်န္ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေတြမွာ ၃၄ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ ကေန ၄၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ ခန္႔ရွိႏုိင္ပါတယ္။

မိုုးတိမ္ေတာင္ျဖစ္ေပၚႏုုိင္မႈ ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ ျပည္နယ္၊ မေကြးတုိင္း၊ မႏၱေလးတုိင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ပဲခူးတုိင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းနဲ႔ ဧရာ၀တီတုိင္းတုိ႔မွာ မုိးတိမ္ေတာင္ျဖစ္ေပၚႏုိင္မႈ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကေန ၅၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလာက္ ေသခ်ာမႈရွိႏုိင္ပါတယ္။ က်န္ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းမွာ မိုးတိမ္ေတာင္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္မႈ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကေန ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ ရွိႏုိင္ပါတယ္။

မိုုးရြာသြန္းႏိုင္မႈ ခန္႕မွန္းခ်က္ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းေအာက္ပိုင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မႏၱေလးတုိင္း၊ မေကြးတုိင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ကယားျပည္နယ္၊ ပဲခူးတုိင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္း၊ ဧရာ၀တီတုိင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္တုိ႔မွာ ေနရာကြက္ၾကားမုိး ရြာႏုိင္ၿပီး ေသခ်ာမႈ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကေန ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ က်န္ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းေတြမွာေတာ့ တိမ္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြန္းႏုိင္ပါတယ္။

မိုးေရခ်ိန္ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ စစ္ကိုင္းတုိင္းေအာက္ပိုင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ အေရွ႕ပိုင္းေဒသေတြမွာ တိမ္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြန္းနိုင္ၿပီး က်န္ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းေတြမွာ ၂၄ နာရီအတြင္း မုိးေရခ်ိန္ ၅ မီလီမီတာကေန ၂၀ မီလီမီတာေလာက္ မုိးရြာ ႏုိင္ပါတယ္။ က်န္ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းေတြမွာ တိမ္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြန္းနုိင္ပါတယ္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးေတြ ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ ေနျပည္ေတာ္နဲ႔အနီးတ၀ုိက္မွာ  အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္ ၃၅ ဒီဂရီစင္တီ ဂရိတ္၊ အနိမ့္ဆံုုးအပူခ်ိန္ ၂၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ မုိးထစ္ခ်ဳန္းရြာႏုိင္ၿပီး မိုးရြာဖုိ႔ ေသခ်ာမႈ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိႏုိင္ပါတယ္။

ရန္ကုုန္နဲ႔ အနီးတ၀ုိက္မွာ အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္ ၃၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္၊ အနိမ့္ဆံုုးအပူခ်ိန္ ၂၃ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ မုိးထစ္ခ်ဳန္းရြာႏုိင္ၿပီး မုိးရြာဖုိ႔ ေသခ်ာမႈ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလာက္ရွိႏုိင္ပါတယ္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕နဲ႔ အနီးတ၀ုိက္မွာ အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္ ၃၇ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္၊ အနိမ့္ဆံုးအပူခ်ိန္ ၂၈

ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ မုိးထစ္ခ်ဳန္းရြာႏုိင္ၿပီး မုိးရြာဖုိ႔ ေသခ်ာမႈ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလာက္ရွိႏုိင္ပါတယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up