ေက်ာင္းသူ ၂၀၀ ေက်ာ္ ျပန္လြတ္ေရး အေပးယူလုပ္မည္ဟု ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားအစုိးရေျပာ | DVB