ေမ ၁၄ ရက္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (ေဒါက္တာ – ထြန္းလြင္)

ေမ ၁၃ ရက္ေန႔ မနက္ ၇း၃၀ နာရီအခ်ိန္္ ဖမ္းယူရရွိထားတဲ့ တိမ္ပံုအရ ကပၸလီ ပင္လယ္ျပင္၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းနဲ႔ အေနာက္ပိုင္းတုိ႔မွာ တိမ္အသင့္အတင့္မွ တိမ္ထူထပ္ေနၿပီး က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာ တိမ္အနည္းငယ္ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပိုင္း၊ ေတာင္္ပိုင္းနဲ႔ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသေတြမွာ တိမ္အသင့္အတင့္္မွ တိမ္ထူထပ္ေနၿပီး က်န္ေဒသေတြမွာ တိမ္အနည္းငယ္ ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။

ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔

Slide7ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အေျခအေန က ျမန္မာကမ္းရိုးတန္းတေလွ်ာက္နဲ႔ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တုိ႔မွာ လိႈင္းအနည္းငယ္သာ ရွိနုိင္ပါတယ္။ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းတ လွ်ာက္၊ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚကမ္းရုိးတန္း တေလွ်ာက္မွာ လိႈင္းအျမင့္ ၂ ေပခန္႔ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ က်န္ျမန္မာ့ကမ္းရုိးတန္းနဲ႔ ကမး္လြန္ပင္လယ္ျပင္မွာ လိႈင္းအျမင့္ ၁ ေပေလာက္ျမင့္တက္နုိင္ပါတယ္။

အပူရွိန္ျမင့္တက္ႏုိင္မႈကေတာ့ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္  အညႊန္း ကိန္းေတြဟာ ဆက္လက္ၿပီးက်ဆင္းႏုိင္ပါတယ္။

ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အညႊန္းကိန္း အနိမ့္ဆံုး တန္ဖိုး ျဖစ္နုိင္တာကေတာ့ ဘားအံၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး အညႊန္းကိန္း တန္ဖုိး ၁၀.၈ က်ရာက္ႏုိင္ပါတယ္။ က်န္ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေတြမွာ အညႊန္းကိန္း ၁၂ ကေန ၁၃ ေက်ာ္ ျမင့္တက္ႏုိင္ပါတယ္။

ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အျမင့္ဆံုး က်ေရာက္ႏုိင္တာကေတာ့ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး အညႊန္းကိန္းတန္ဖုိး ၁၃.၃ အထိ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

ေန႔အပူခ်ိန္ခန္႔မွန္းခ်က္က ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေဒသေတြမွာ ေန႔အပူခ်ိန္ ၂၉ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ ကေန ၃၃ ဒီဂရီစင္တီ ဂရိတ္ခန္႔ ရွိႏုိင္ၿပီး က်န္ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေတြမွာ ၃၄ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ ကေန ၄၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ ခန္႔ရွိႏုိင္ပါတယ္။

မိုုးတိမ္ေတာင္ျဖစ္ေပၚႏုုိင္မႈခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္ နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ပဲခူးတုိင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းနဲ႔ ဧရာ၀တီတုိ႔မွာ မုိးတိမ္ေတာင္ျဖစ္ေပၚႏုိင္မႈ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကေန ၅၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ ေသခ်ာမႈရွိႏုိင္ပါတယ္။ က်န္ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းမွာ မိုုးတိမ္ေတာင္ ျဖစ္ေပၚႏုုိင္မႈ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကေန ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ရွိႏုိင္ပါတယ္။

မိုုးရြာသြန္းႏိုု္င္မႈခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းအထက္ပိုင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ေတာင္ပို္င္း၊ မႏၱေလးတုိင္း၊ မေကြးတုိင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းစြန္း၊ ကယားျပည္နယ္၊ ပဲခူးတုိင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္း၊ ဧရာ၀တီတုိင္း ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္တုိ႔မွာ ေနရာကြက္ၾကားမုိး ရြာႏုိင္ၿပီး ေသခ်ာမႈ ၆၀ ကေန ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ရွိႏုိင္ပါတယ္။ က်န္ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းေတြမွာေတာ့ တိမ္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြန္းႏုိင္ပါတယ္။

မိုးေရခ်ိန္ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းအထက္ပိုင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတုိင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္း၊ ဧရာ၀တီတုိင္း၊ ကရင္ျပည္နယ၊္ မြန္ျပည္နယ္၊  တနသၤာရီ တုိင္းေဒ သေတြမွာ ၂၄ နာရီအတြင္း မုိးေရခ်ိန္ ၅ မီလီမီတာ ကေန ၂၀ မီလီမီတာေလာက္ မုိးရြာ ႏုိင္ပါတယ္။ က်န္ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းေတြမွာ တိမ္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြန္းနုိင္ပါတယ္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးေတြ ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ ေနျပည္ေတာ္နဲ႔ အနီးတ၀ုိက္မွာ  အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္ ၃၆ ဒီဂရီစင္တီ ဂရိတ္၊ အနိမ့္ဆံုးအပူခ်ိန္ ၂၆ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ မုိးထစ္ခ်ဳန္းရြာႏုိင္ပါတယ္။ မိုးရြာဖုိ႔ေသခ်ာမႈ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိႏုိင္ပါတယ္။

ရန္ကုုန္နဲ႔ အနီးတ၀ုုိက္မွာ အျမင့္ဆုုံုုးအပူခ်ိန္ ၃၆ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္၊ အနိမ့္ဆံုုးအပူခ်ိန္ ၂၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိႏိုုင္ပါတယ္။ မုိးထစ္ခ်ဳန္းရြာႏုိင္ပါတယ္။ မုိးရြာဖုိ႔ေသခ်ာမႈ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလာက္ရွိႏုိင္ပါတယ္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕နဲ႔ အနီးတ၀ုိက္မွာ အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္ ၄၁ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္၊ အနိမ့္ဆံုးအပူခ်ိန္ ၃၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိႏုိင္ပါတယ္။ မုိးထစ္ခ်ဳန္းရြာႏုိင္ပါတယ္။ မုိးရြာဖုိ႔ ေသခ်ာမႈ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလာက္ရွိႏုိင္ပါတယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up