လယ္ယာေျမလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္အတြက္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟုဆုိ

ေတာင္သူလယ္သမားေတြအတြက္ လယ္ယာေျမလြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ လယ္ယာေျမ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ေတြအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမားနဲ႔ စို္က္ပ်ိဳးေရး အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဴပ္က ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။ Farmer Conference30042014လယ္သမားေတြ စိုက္ပ်ိဳးတဲ့ စားေသာက္ကုန္ေတြကိုလည္း ေဘးအႏၱရာယ္ရွင္းတဲ့ စားေသာက္ကုန္ အာဟာရရွိတဲ့ စားေသာက္ကုန္ျဖစ္ေရးအတြက္ ပညာေပးသြားမယ္လို႔လည္း ေတာင္သူလယ္သမားနဲ႔ စို္က္ပ်ိဳးေရး အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးဇာနည္ေသြးက ဆိုပါတယ္။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေ၀ါၿမိိဳ႕နယ္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမားနဲ႔ စို္က္ပ်ိဳးေရး အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ညီလာခံကို ဧၿပီ ၂၉ ရက္ေန႔ကေန ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ၂ ရက္ ၾကာ က်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ အခုလုိ ေျပာၾကားလုိက္တာပါ။ ဒါ့အျပင္ စိုက္ပ်ိဳးနည္းပညာေတြကိုလည္း ကုလသမဂၢစားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႔(အက္ဖ္ေအအို) အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာက သမဂၢေတြနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ကုန္ထုတ္ က႑ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ဖိတ္ေခၚၿပီး နည္းပညာေတြ ရယူကာ လယ္သမားေတြကို ျပန္လည္ ျဖန္႔ေ၀ေပးသြားမယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒုတိယေန႔မွာေတာ ေဒါက္တာ ဦးခင္ေမာင္၀င္းကို ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ဥကၠ႒အျဖစ္္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္အပ္နွင္းပါတယ္။ အဲဒီညီလာခံကို တႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ သမဂၢအဖြဲ႔ေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

//
More News
Up