ေကအန္ယူႏွင့္ မိုင္းလား အထူးေဒသ ၄ တို႔ ပူးတဲြေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္

တုိင္းရင္းသား ျပႆ နာေတြကို ေျဖရွင္းတာဟာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သလို ျပႆ နာေတြကို ေျဖရွင္းရာမွာလည္း အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ အၾကား တန္းတူညီတူေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းတာ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈနဲ႔ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းျခင္းနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးရမယ္လို႔ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း အထူးေဒသ ၄ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ စည္းလုံးေရး ေကာ္မတီနဲ႔ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရုံးတို႔က ပူးတြဲထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။ knuမိုင္းလားၿမိဳ႕မွာ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရုံးနဲ႔ အထူးေဒသ ၄ တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ အၿပီး ဧၿပီ ၂၈ ရက္ေန႔က အခုလို ထုတ္ျပန္လိုက္တာပါ။ ဒါ့အျပင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေလးထားတဲ့ တျခား ကိစၥေတြကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေရးပါတယ္။ ဧၿပီ ၂၆ ရက္ေန႔ကလည္း ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံးနဲ႔ ၀ ျပည္ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္တို႔က အလားတူ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ဖူးပါတယ္။

More News
Up