သစ္လုံးတင္ဒါေစ်း က်ဆင္းလို႔ သစ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အဆင္ေျပ

ျပည္ပသုိ႔ သစ္လုံးတင္ပုိ႔မႈ ၁ လအျပည္႔မွာ ျပည္တြင္းသစ္လုံး တင္ဒါေစ်းႏႈန္းေတြ က်သြားတဲ့အတြက္ သစ္အေခ်ာထည္ ထုတ္လုပ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြမွာ အဆင္ေျပလာတယ္လို႔ သစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက သိရပါတယ္။ woodယခင္က အရည္အေသြးေကာင္းတဲ့ သစ္လုံးေတြ႔ကုိ ျပည္ပတင္ပုိ႔ေနတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္ေတြ႔အေနနဲ႔ အရည္အေသြးနိမ့္ သစ္လုံးေတြ႔ကုိသာအၿပိဳင္ဝယ္ယူခဲ့ရၿပီး သစ္အလုံးလိုက္တင္ပုိ႔မႈကုိ ရပ္ဆိုင္းလိုက္တာေၾကာင့္ အရည္ေသြးျမင့္ သစ္လုံးကုန္ၾကမ္းေတြ ကုိပါ ဝယ္ယူလာႏိုင္တယ္လို႔ သစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ဦးဘာဘာခ်ဳိက ဒီဗီြဘီကုိ ေျပာပါတယ္။ “သစ္လုံးကုိ ျပည္ပတင္ပုိ႔တုန္းက ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းရွင္ေတြ႔နဲ႔ အၿပိဳင္ဝယ္ေနရေတာ့ ေစ်းျမင့္ေတာ့ အနိမ့္ေလးေတြ႔ပဲဝယ္ၿပီး သစ္အေခ်ာထုတ္ရတယ္ေလ။ သစ္လုံးတင္ပုိ႔တာ ရပ္လုိက္တဲ့အတြက္ ျပည္တြင္းက စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ေတြ သစ္လုံးကုန္ၾကမ္းရရွိမႈကေတာ့ အားေကာင္းလာတယ္။ ဒါေပမဲ့ တိုးတက္ဖို႔ေတာ့ လိုေသးတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ျပည္ပကုိ သစ္အလုံးလိုက္ တင္ပုိ႔မႈ ရပ္ဆိုင္းလိုက္တဲ့ တလအတြင္းမွာ ႏိုင္ငံျခား သစ္အပါးလႊာထုတ္လုပ္တဲ့ စက္ရုံတခုကုိ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳထားၿပီး ထပ္မံခြင့္ျပဳမည္ ကုမၸဏီလည္း ရွိေသးတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ သစ္လုပ္ငန္းမွာ ျပည္ပရင္းႏွီးမႈ မ်ားလာပါက သစ္လုံးကုန္ၾကမ္းရရွိမႈ ခက္ခဲလာႏိုင္ၿပီး ျပည္ပမွ ျပန္လည္ တင္သြင္းမည္ဆိုပါက အစိုးရက သက္မွတ္ထားတဲ့ အခြန္ကုိျပန္လည္ စဥ္းစားေပးရန္ လိုတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

//
More News
Up