ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲ႕ ျပႆနာေတြကုိ ထဲထဲဝင္ဝင္ ျမင္ဖုုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က တုုိက္တြန္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္နဲ႔ ျပင္သစ္သမၼတ ဖရန္႔ကြက္ ေဟာ္လန္ဒီ တို႔ ဧၿပီ ၁၅ ရက္ေန႔က ေတြဆုုံ

မိတ္ဖက္ႏိုုင္ငံေတြအေနနဲ႔  ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲ့  ျပႆနာေတြကုိ ထဲထဲဝင္ဝင္  ျမင္ဖုုိ႔  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က  တုုိက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။

ျပင္သစ္ႏိုုင္ငံကို ေရာက္ရိွေနတဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမုုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ဟာ ျပင္သစ္သမၼတ ဖရန္႔ကြက္ ေဟာ္လန္ဒီ (Francois Hollande)နဲ႔ ဧၿပီ ၁၅ ရက္ေန႔က ေတြဆုုံခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

[caption id="attachment_54902" align="alignright" width="300"] ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္နဲ႔  ျပင္သစ္သမၼတ ဖရန္႔ကြက္ ေဟာ္လန္ဒီ တို႔ ဧၿပီ ၁၅ ရက္ေန႔က ေတြဆုုံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္နဲ႔ ျပင္သစ္သမၼတ ဖရန္႔ကြက္ ေဟာ္လန္ဒီ တို႔ ဧၿပီ ၁၅ ရက္ေန႔က ေတြဆုုံ[/caption]

ေတြ႔ဆုုံမႈအၿပီး ပႈးတြဲသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ၿပီး ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲ႕ ျပႆနာေတြ ျပန္လည္ေျဖရွင္းႏိုုင္ဖုုိ႔က အေပၚယံဘဲ မၾကည့္ဖုုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က ေျပာပါတယ္။

“လက္ရိွ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥရပ္ေတြ သိပ္မ်ားပါတယ္။ ဒီကိစၥေတြကို မိတ္ေဆြႏိုုင္ငံေတြအေနနဲ႔ ေကာင္းစြာ နားလည္း သေဘာေပါက္ေစခ်င္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲ႕ ျပႆနာေတြကို အေပၚယံသေဘာ သက္သက္သာ ျမင္တာထက္ ထဲထဲဝင္ဝင္ သေေဘာေပါက္ဖုုိ႔လိုုတဲ့အေၾကာင္း လက္ရိွ ျပႆနာေတြကို မွန္ကန္တဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ ကုုိင္ကြယ္ ေျဖရွင္းတာေတြ မလုုပ္မခ်င္းေတာ့ ဒီျပႆနာေတြ ခ်က္ခ်င္းလက္ျငင္း ေပ်ာက္သြားႏိုုင္မွာ မဟုုတ္ေၾကာင္းလည္း” ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က ေျပာပါတယ္။

ျပင္သစ္သမၼတ ေဟာ္လန္ဒီကေတာ့ ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုုကေရစီလုုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ရတာေတြကို စိုုးရိမ္တဲ့ အေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

“ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ျမန္မာႏိုုင္ငံအေနနဲ႔ ပူးေပါင္း ပါဝင္လာေအာင္  လုုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ တျခားဥေရာပႏိုုင္ငံ လုုပ္ေဖာ္ကုုိင္ဖက္ေတြလည္း လုုပ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲ့ ဒီမုုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းမွာ စိန္ေခၚမႈနဲ႔ အတားအဆီးေတြကို စုုိးရိမ္မႈေတြ ရိွတဲ့အေၾကာင္း ဒီကိစၥေတြအေပၚကို အေလးထား ဂရုုစုုိက္မႈေတြ ရိွတဲ့အေၾကာင္း” ျပင္သစ္သမၼတက ေျပာပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ဟာ သူရဲ့ ဂ်ာမနီႏိုုင္ငံခရီးစဥ္အၿပီး ဧၿပီ ၁၄ ရက္ေန႔က ျပင္သစ္ႏိုုင္ငံကို ေရာက္ရိွလာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပင္သစ္သမၼတအျပင္ ျပင္သစ္အစိုုးရ ထိပ္ပုုိင္းေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ လြႊတ္ေတာ္အႀကီးအကဲ ေတြနဲ႔လည္း ေတြ႔ဆုုံခဲ့ပါတယ္။ ဧၿပီ ၁၇ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုုင္ငံကို ျပန္လည္ေရာက္ရိွမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

//
More News
Up