ရန္ကုန္အမႈိက္သိမ္းလုပ္ငန္း ပုဂၢလိက လုပ္ခြင့္ေပးမည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အမႈိက္သိမ္း လုပ္ငန္းကို ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ သန္႔ရွင္းေရးဌာနက တာ၀န္ယူ လုပ္ကိုင္ေနရာကေန ပုဂၢလိကကို လဲႊေျပာင္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးသြားမွာျဖစ္လို႔ စိတ္၀င္စား လုပ္ကိုင္လိုတဲ့ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ကုမၸဏီေတြကို တင္ဒါ ေခၚထားတယ္လို႔ သန္႔ရွင္းေရးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။

india_plastic_ban_web_121006တင္ဒါ အဆိုျပဳလႊာေတြကို လာမယ့္ ဧၿပီ ၃၀ ေနာက္ဆံုးထား တင္ျပရမွာျဖစ္ၿပီး ျပည္သူေတြ ဆီကေန ၀န္ေဆာင္ခ အနည္းဆံုး ေကာက္ခံဖို႔ အဆိုျပဳတဲ့ ကုမၸဏီကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳသြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္ကေန ေန႔စဥ္ အမႈိက္တန္ခ်ိန္ ၁၆၀၀ ေက်ာ္ ထြက္ၿပီး၊ အဲဒီ အမႈိက္ကေန လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူဖို႔ကိုလည္း ျပည္ပ ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုက တင္ဒါ ေအာင္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

//
More News
Up