ဟံသာ၀တီေလဆိပ္ တင္ဒါကိစၥ တစ္က ျပန္စ

ဟံသာ၀တီေလဆိပ္ နမူနာကုိ ေတြ႔ျမင္ရစဥ္
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အႀကီးဆံုး ျဖစ္လာမယ့္ ပဲခူး ဟံသာ၀တီ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ တည္ေဆာက္ေရး တင္ဒါေအာင္ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ဦးစီးဌာန ေဆြးေႏြးရာမွာ အဆင္မေျပမႈေတြနဲ႔ ေနာက္ထပ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္ေတြ ရွိလာတာေၾကာင့္ နဂို တင္ဒါ တင္သြင္းခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီႀကီးအားလံုး တင္ဒါအသစ္ ျပန္လည္ တင္သြင္းၾကဖို႔ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ဦးစီးဌာနက အေၾကာင္းၾကားထားပါတယ္။ [caption id="attachment_53449" align="alignright" width="300"]ဟံသာ၀တီေလဆိပ္ နမူနာအား ေတြ႔ျမင္ရစဥ္ ဟံသာ၀တီေလဆိပ္ နမူနာအား ေတြ႔ျမင္ရစဥ္[/caption]ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ဦးစီးဌာနဟာ တင္ဒါေအာင္ထားတဲ့ ကိုရီးယား အင္းခၽြန္ ကုမၸဏီနဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ရာမွာ နဂို တင္ဒါတင္စဥ္က ေဖာ္ျပမထားတဲ့အခ်က္ေတြ ေတာင္းဆိုလို႔ ဆိုျပီး ေဆြးေႏြးမႈေတြ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ စင္ကာပူအေျခစိုက္ ရန္နန္ကုမၸဏီနဲ႔ ေဆြးေႏြးရာမွာေတာ့ ႏိုင္ငံျခားကေန တရား၀င္ ဖံြံၿဖိဳးမႈအကူအညီ(အိုဒီေအ) ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ရယူ တည္ေဆာက္မယ္ ဆိုၿပီး တင္ျပလာတဲ့အတြက္ အျခားကုမၸဏီေတြကိုပါ ဒီအခြင့္အေရး တန္းတူ ေပးခ်င္တာေၾကာင့္ တင္ဒါ အသစ္ျပန္ေခၚခဲ့တာလုိ႔ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိသူတဦးက ရွင္းျပပါတယ္။ တင္ဒါေတြကို လာမယ့္ ဧၿပီ ၂၂ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား တင္ျပရမွာ ျဖစ္ၿပီး တင္ဒါ ဘုတ္အဖဲြ႔က စစ္ေဆးအတည္ျပဳမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

//
More News
Up