စားသံုးသူအကာကြယ္ေပးေရးဥပေဒ ေစာင့္ၾကည့္ရန္လုိ

မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒက စားသံုးသူနဲ႔ ထုတ္လုပ္သူတို႔ရဲ႕ အခြင့္အေရးအေပၚ မွ်တမႈရိွ၊ မရိွဆိုတာက အခ်ိန္ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ လိုတယ္လုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းရဲ႕ ဥကၠ႒က ေျပာပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က မတ္လ ၁၇ ရက္ ေန႔စြဲနဲ႔ စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒကို အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ unnamed copyဒီဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အရ စားသံုးသူရဲ႕ အခြင့္အေရးထဲမွာ စားသံုးသူ အသံုးျပဳတဲ့ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အျငင္းပြားမႈအေပၚ ၾကားနာေျဖရွင္းေပးရန္ အေရးဆို တိုင္းတန္းႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ အပါအ၀င္ စားသံုးသူရဲ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အခ်က္ ၅ ခ်က္ ကို ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အလားတူ ထုတ္လုပ္သူျဖစ္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ရဲ႕ အခြင့္အေရးထဲမွာဆိုရင္ စားသံုးသူနဲ႔ အျငင္းပြားမႈမွာ ဥပေဒအရ ကာကြယ္ခုခံေခ်ပခြင့္ဆိုတဲ့ အခ်က္အပါအ၀င္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ရဲ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အခ်က္ ၄ ခ်က္ကို ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဖာ္ျပပါရိွတဲ့ ဒီအခြင့္အေရးက စားသံုးသူနဲ႔ ထုတ္လုပ္သူတို႔အေပၚ မွ်တမႈရိွတဲ့ ဥပေဒတရပ္ ျဖစ္ မျဖစ္ဆုိတာ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္လုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းရဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္း၀င္းက ေျပာပါတယ္။ ဒီေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးအသင္းဥကၠ႒ ဦးဗအုပ္ခိုင္ကလည္း လက္ရိွ ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒက လိုအပ္ခ်က္အနည္းက်ဥ္းရိွလို႔ ျပင္ဆင္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ ဥပေဒတရပ္ျဖစ္မွာပါလို႔ ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ လက္ရိွ ျပည္တြင္းစားေသာက္ကုန္စည္ေစ်းကြက္ထဲမွာ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီညြတ္မႈရိွေၾကာင္း အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲမႈဌာန(အက္ဖ္ဒီေအ)ရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္ရိွတဲ့ စားေသာက္ကုန္ေတြ ရိွသလို ေထာက္ခံခ်က္မရိွတဲ့ စားေသာက္ကုန္ေတြက လည္း ရိွေနတာပါ။ ဒါဟာ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေပၚမွာ တာ၀န္ရိွတဲ့အျပင္ နည္းဥပေဒေတြ ေပၚထြက္ လာဖို႔လိုတဲ့အေၾကာင္း ဦးေဇာ္မင္း၀င္းက ေျပာပါတယ္။ အမွတ္ ၁ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွာ တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီး ကုန္စည္ထုတ္လုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းအေရအတြက္က ၄ ေသာင္းေက်ာ္ရိွတဲ့အနက္ ထက္၀က္ေက်ာ္က စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား ျဖစ္တယ္လို႔ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။ အျပည့္အစုံ အသံဖုိင္နားဆင္ရန္

More News
Up