ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ လယ္သမား ၁၅၀၀ ခန္႔ လယ္ေျမလုပ္ခြင့္လက္မွတ္ ျပန္မရေသး

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္က လယ္သမား ၁၅၀၀ နီးပါးဟာ  မွတ္ပံုတင္ေၾကး ေပးသြင္းၿပီးေပမယ့္ လယ္ယာေျမ လုပ္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ျပန္မရေသးဘူးလို႔ ေဒသခံေတာင္သူေတြက ေျပာပါတယ္။

ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ အုန္းပင္ကြင္းေက်းရြာအုပ္စု ကြင္းအမွတ္ ၂၉ နဲ႔ ၃၀ မွာ လက္ရွိ လယ္ယာေျမကို အသံုးျပဳခြင့္ ရထားတဲ႔ ေဒသခံေတာင္သူ ၁၅၀၀ နိီးပါးဟာ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရဖို႔အတြက္ မွတ္ပံုတင္ေၾကး ေပးသြင္းၿပီး ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔မွ တဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေၾကးတိုင္နဲ႔ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနကို ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လကတည္းက ေလွ်ာက္ထားၿပီး ျဖစ္ေပမယ့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ မရရွိေသးဘူးလို႔ ေဒသခံေတာင္သူေတြက ေျပာပါတယ္။

dawei farmerအုန္းပင္ကြင္းေက်းရြာေန ဦးေထြးက “၈ လပိုင္းေလာက္ကတည္းက က်ေနာ္တို႔ စလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၉ လပိုင္းေလာက္မွာ ကန္႔ကြက္လႊာ လာကပ္တယ္။ အခုထိ သတင္းလည္း မၾကားေတာ႔ဘူး။ လာလည္း လာမၾကည္႔ေတာ႔ဘူး။ အဲဒါနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ကလည္း ရံံုးမွာ ခဏခဏ သြားေမးတယ္။ ဒါလည္း သူတို႔ေတြ မလာပါဘူး” လို႔ ေျပာပါတယ္။

ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြက ေပးပို႔လိုက္တဲ့ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္ လႊာေတြကို ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ကန္႔ကြက္ႏုိင္သည္႔ ကန္႔ကြက္လႊာအျဖစ္ ၿမိဳ႕နယ္ ေၾကးတိုင္နဲ႔ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနက လက္ခံရရွိသည့္ေန႔မွ ၁၅ ရက္အတြင္း ေၾကညာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကန္႔ကြက္လႊာ ေၾကညာထားတဲ႔ကာလအတြင္းမွာပဲ ေလွ်ာက္ထားသူ ေတာင္သူေတြနဲ႔ ပက္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ၿမိဳ႕နယ္ ေၾကးတိုင္နဲ႔ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနက စိစစ္ရမွာျဖစ္ၿပီး သေဘာထားမွတ္ခ်က္နဲ႔ အတူ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔ထံ တင္ျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အုန္းပင္ကြင္းေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသိန္းလြင္က “ေတာင္သူေတြဘက္က သြင္းရမယ့္ ေငြေၾကးေတြကို အျပည့္အစံု သြင္းထားၿပီးပါၿပီ။ က်ေနာ္တို႔ ေျမစာရင္းဌာနကို သြားေမးၾကည္႔ေတာ့ လြန္လာတဲ့ ၈ လုပ္ပိုင္းေလာက္ကတည္းက အခုခ်ိန္ထိ စိစစ္တုန္းပဲ ရွိပါေသးတယ္ဆိုၿပီး ေျပာခဲ႔ပါတယ္” လို႔ ဆုိပါတယ္။

ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔ကလည္း ရရွိလာတဲ႔ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင္႔ လုပ္ငန္းစာတြဲကို လက္ခံရရွိတဲ့ေန႔ကစၿပီး ၇ ရက္အတြင္း သေဘာထားမွတ္ခ်က္နဲ႔အတူ ခရိုင္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔ထံ တင္ျပသြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳ၊ မျပဳ ဆိုတာကို ခရိုင္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔က ၁၅ ရက္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲ႔မႈအဖြဲ႔ကို ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေတြၿပီးမွသာ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင္႔ရရွိသူေတြကို လုပ္ပိုင္ခြင္႔ျပဳ လက္မွတ္ပံုစံ ၇ ကို ဦးပိုင္လုပ္ကြက္ ၁ ကြက္ ၅၀၀ က်ပ္နႈန္းနဲ႔ ထုတ္ေဝေပးသြားရမယ္လို႔ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားျခင္း ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အုန္းပင္ကြင္းေက်းရြာအုပ္စုအပါအဝင္၊ ေဖာင္းေတာ ေက်းရြာအုပ္စုနဲ႔ သဲေခ်ာင္းေက်းရြာ အုပ္စု စတဲ႔ကံေပါက္ေဒသက ေက်းရြာအုပ္စု ၁၀ အုပ္စုေတြက လယ္ယာေျမေတြမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ေတြကို ေတာင္သူအမ်ားစုက မရရွိေသးဘူးလို႔ ေက်းရြာေနျပည္သူေတြက ေျပာပါတယ္။

More News
Up