အပစ္ရပ္မူၾကမ္း ပူးတြဲေရးဆြဲမည့္အေပၚ ဦးလွေမာင္ေရႊႏွင့္ေမးျမန္းခ်က္

ဦးလွေမာင္ေရႊ
အခန္း ၇ ခန္းပါ တႏိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မူၾကမ္းတရပ္ကို အစုိးရနဲ႔အတူပူးတြဲေရးဆြဲၾကဖို႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြက ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ့မွာ မတ္လ ၉ ရက္နဲ႔ ၁၀ ရက္ေန႔ေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါတယ္။ [caption id="attachment_53037" align="alignleft" width="300"]ဦးလွေမာင္ေရႊ ဦးလွေမာင္ေရႊ[/caption] ပူးတြဲသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွာ က်င္းပတဲ့ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္နဲ႔ တပ္မေတာ္က ကုိယ္စားလွယ္ေတြလည္း တက္ေရာက္ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးၾကတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီအေျခအေနေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာက ဦးလွေမာင္ေရႊကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။ အသံဖုိင္နားဆင္ရန္

//
More News
Up