အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒေတြ ေရးဆြဲရန္ အၾကံျပဳခ်က္နဲ႔ ဥပေဒၾကမ္းေတြ ဖိတ္ေခၚ

အမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒေတြ ေရးဆြဲဖို႔ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူေတြထံက အၾကံျပဳခ်က္နဲ႔ ဥပေဒၾကမ္းေတြ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္။ 1111သမၼတက ဖြဲ႔စည္းေပးထားတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲေရးေကာ္မရွင္က ဖိတ္ေခၚလိုက္တာျဖစ္ၿပီး ဒီဖိတ္ေခၚခ်က္ကို မတ္လ ၉ ရက္ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒနဲ႔ လူဦးေရတိုးပြားႏႈန္း ထိန္းညိႇျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းေတြ ေရးဆြဲႏိုင္ဖို႔ အခုလို ဖိတ္ေခၚလိုက္တာျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကုန္ ေနာက္ဆံုးထား ေပးပို႔ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up