သန္းေခါင္စာရင္း ေမးခြန္းပံုစံႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ေ၀

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျပည္လံုးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္းမွာ အသံုးျပဳမယ့္ သန္းေခါင္စာရင္း ေမးခြန္းပံုစံေတြနဲ႔ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းေတြကုိ ေနျပည္ေတာ္ရံုးခ်ဳပ္နဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကတဆင့္ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေတြကုိ လက္၀ယ္အေရာက္ ကုန္တင္ယာဥ္ႀကီးေတြနဲ႔ စနစ္တက် ထုတ္ပိုးသယ္ေဆာင္ ျဖန္႔ေ၀ေနပါတယ္။ IMMကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္နဲ႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးကုိ မတ္ ၅ ရက္ေန႔မွာ သတ္မွတ္ပစၥည္းေတြ စံုလင္စြာ ေရာက္ေနၿပီလုိ႔ လူ၀င္မႈႀကီးႀကပ္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန ေဖစ္ဘြတ္အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္း ေမးခြန္းပံုစံေတြ၊ စာရင္းစစ္၊ စာရင္းေကာက္ေတြအတြက္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းေတြ၊ သင္တန္းအေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းေတြ၊ သန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္အတြက္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းေတြ၊ လူထု အသိပညာေပး လႈံ႔ေဆာ္ေရး ပိုစတာေတြ စတာေတြကုိ တႏိုင္ငံလံုးရွိ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးကုိ မတ္ ၁၅ ရက္ေန႔အၿပီး လက္၀ယ္ ေရာက္ရွိေစႏိုင္ေရး စီစဥ္ ပို႔ေဆာင္ေပးေနတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ မတ္ ၃၀ ကေန ဧၿပီ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ ျပည္လုံးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမွာ ျဖစ္ၿပီး ေ၀းလံေဒသေတြမွာေတာ့ စတင္ေကာက္ယူေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံမႈကို ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ ၁ ႀကိမ္၊ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ၁ ႀကိမ္ ေကာက္ခံခဲ့ဖူးေၾကာင္း သိရပါတယ္။

//
More News
Up