လက္ေတြ႔က်ေသာ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ (အမ္အိုင္စီစီ) ခန္းမ ၂ မွာ မတ္ ၅ ရက္ေန႔ကေန ၆ ရက္ေန႔အထိ ၂ ရက္တာက်င္းပ ျပဳလုပ္တဲ့ အမ်ဳိးသားအဆင့္ လက္ေတြ႔က်ေသာ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေဆြးေႏြးပြဲကို သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာကိုကိုဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားအဆင့္ လက္ေတြ႔က်ေသာ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေဆြးေႏြးပြဲ ဒုတိယေန႔မွာ မူႀကိဳပညာေရး၊ အေျခခံပညာေရး၊ အေျခခံပညာေရး၊ နည္းပညာနဲ႔ သက္ေမြးပညာ က႑၊ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးနဲ႔ ရပ္ရြာေဒသပညာေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈက႑၊ ပုဂၢလိကပညာေရးနဲ႔ အမ်ဳိ္းသားပညာေရးဥပေဒ က႑ေတြအလိုက္ ေဆြးေႏြးရရွိခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္ ေဆြးေႏြးသူမ်ားက ျပန္လည္ျဖည့္စြက္တင္ျပျခင္း အစီအစဥ္နဲ႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွာ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးခ်င္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာကိုကိုဦးက က႑အလိုက္ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားနဲ႔ အမ်ဳိးသားပညာေရး(မူၾကမ္း)ကို လႊတ္ေတာ္ကို ဆက္လက္တင္ျပသြားမည္ဟု သံုးသပ္ ေဆြေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ဓာတ္ပံု - မ်ဳိးေဇာ္လင္း [gallery ids="52782,52783,52784"]

//
More News
Up