စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္သည့္ တခုတည္းေသာ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ ျဖစ္ၿပီ

ဦးေဇာ္သက္ေထြး
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္တဲ့ သတင္းမီဒီယာဥပေဒမွာ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီရဲ႕ လိုလားခ်က္ ရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားစု ပါ၀င္တယ္လို႔ ေကာင္စီ၀င္ ဦးေဇာ္သက္ေထြးက ေျပာပါတယ္။ အခု လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳလုိက္တဲ့ သတင္းမီဒီယာဥပေဒအရ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီဟာ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္တဲ့ တခုထဲေသာ ေကာင္စီျဖစ္ၿပီလို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ [caption id="attachment_29984" align="alignright" width="153"]ဦးေဇာ္သက္ေထြး ဦးေဇာ္သက္ေထြး[/caption]စာနယ္ဇင္းေကာင္စီအေနနဲ႔ စာနယ္ဇင္းက်င့္၀တ္ျမႇင့္တင္ေရး ဒူးတိုက္ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ရန္ကုန္အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕ႀကီး ၉ ၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္ေနၿပီလို႔လည္း သိရပါတယ္။ မတ္လ ၄ ရက္မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္တဲ့ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ဥပေဒနဲ႔ သတင္းမီဒီယာဥပေဒတို႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ၀င္ ဦးေဇာ္သက္ေထြးကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳလိုက္တဲ့ ပံုႏွိပ္ျခင္းနဲ႔ ထုတ္ေ၀ျခင္းလုပ္ငန္းဥပေဒကို ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ေရးဆြဲခဲ့တာျဖစ္ၿပီး သတင္းမီဒီယာဥပေဒကိုေတာ့ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) က ေရးဆြဲတင္ျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသံဖုိင္နားဆင္ရန္

//
More News
Up