ရန္ကုန္မီးလင္းေရး IFC က ကူညီမည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးမႈ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေရး အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစဖို႔ ကမာၻဘဏ္ အဖြဲ႔ရဲ႕ အဖြဲ႔၀င္ ႏုိင္ငံတကာဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC) က အကူအညီေပးသြားဖို႔ ရွိေနပါတယ္။ Yangon_City_Viewရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးဘုတ္အဖြဲ႔ (YESB) ကို အသြင္ေျပာင္းရာမွာ IFC က နည္းပညာနဲ႔ အေထာက္အပံ့ေတြ ေပးသြားမယ့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္ေန႔က လတ္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တယ္လို႔ သတင္းေတြမွာ ေရးပါတယ္။ IFC ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ အစိုးရနဲ႔ YESBတို႔က လိုအပ္တဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ၿပီး ၃ ႏွစ္အတြင္း YESB က သီးျခားရပ္တည္ႏုိင္ၿပီးေတာ့ လွ်ပ္စစ္ ျဖန္႔ျဖဴးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို ထိန္းညိႇေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခုိင္က ေျပာပါတယ္။ IFC ကလည္း YESB မွာ ရွယ္ယာဆတူရဖို႔လည္း ေမွ်ာ္မွန္းေနတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဒါအျပင္ ၂၅၀ မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မယ့္ ျမင္းၿခံ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရး စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ဖို႔ အတြက္လည္း အစိုးရကို အႀကံေပးေနတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ အသံဖုိင္နားဆင္ရန္

//
More News
Up