နယ္စည္းမထား ဆရာ၀န္အမ်ားအဖြဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လုပ္ငန္းေတြ ေခတၱ ရပ္ဆိုင္းမည္

နယ္စည္းမထား ဆရာ၀န္အမ်ားအဖြဲ႔ MSF ရဲ႕ ရခုုိင္ျပည္နယ္အတြင္းက လုုပ္ငန္းေတြကုုိ ေခတၱရပ္ဆုုိင္းထားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္း ထုုတ္ျပန္လုုိက္ပါတယ္။ MSF-8တျခား တုုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာ လုုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ MSF လုုပ္ငန္းေတြကုုိေတာ့ ျပည္သူေတြ အက်ိဳးအတြက္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳသြား မွာ ျဖစ္တယ္လုုိ႔ ေၾကညာခ်က္ မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ရွိသူမ်ားနဲ႔ MSF Holland ( AZG) အဖြဲ႔၏ တာဝန္ရွိ သူမ်ား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္ေန႔က ေတြ႔ဆံုု ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး MSF ရဲ႕ ရခုုိင္ျပည္နယ္ထဲက လုုပ္ငန္းေတြကုုိ ရပ္ဆုုိင္းဖုုိ႔ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ရပ္ဆုုိင္းခဲ့ သလဲဆုုိတာကုုိေတာ့ ထုုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေရးသား မထားပါဘူး။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ(MoU)ကိုလည္း ႏွစ္အပိုင္း အျခားလိုက္ ဆက္လက္ညိႇႏိႈင္း ေရးထိုးမွာျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈ ရရွိလာတဲ့အခါမွာ MSF Holland (AZG) အဖြဲ႔ရဲ႕ အျခားတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ၿပီး အခ်ိန္ကာလအပိုင္း အျခားတခုအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ MSF ရဲ႕ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔က ထုုတ္ျပန္ခ်က္မွာေတာ့ ကခ်င္၊ ရွမ္းနဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း အဖြဲ႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြ ျပန္စေတာ့မွာျဖစ္တယ္လုုိ႔ ေျပာထားေပမယ့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲက အကူအညီလိုအပ္ေနသူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕ ကံၾကမၼာအတြက္ေတာ့ အထူးပဲ စိုးရိမ္ေနဆဲပါလို႔ ေရးသားထားပါတယ္။ လိုအပ္ေနသူေတြဆီ အသက္ကယ္ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ဆက္ၿပီး ေပးသြားႏုိင္ဖို႔ အတြက္ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုတာေတြ ဆက္လုပ္သြားပါမယ္လို႔ MSF ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

//
More News
Up