ေရႊအခြန္ရရန္ ဒါရိုက္တာမ်ားကို အိမ္ထိ လိုက္ရွာေန

သတၱဳတြင္း ဒု-ဝန္ႀကီး ဦးသန္းထြန္းေအာင္ (ဓာတ္ပံု - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္)
အစိုးရဆီကို အခြန္ေပးေဆာင္ဖို႔ ရွိေပမယ့္ ေရႊ လာမသြင္းဘဲ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္း ေျခရာေဖ်ာက္ေနတဲ့ ကုမၸဏီ ၃၅ ခုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒါရိုက္တာအဖဲြ႔၀င္ေတြရဲ႕ ေနရပ္လိပ္စာေတြအထိ လိုက္လံ စံုစမ္းၿပီး ေရႊအေႂကြးက်န္ေတြရေအာင္ ေတာင္းခံေနတယ္လို႔ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဒု၀န္ႀကီး ဦးသန္းထြန္းေအာင္က ေျပာပါတယ္။ [caption id="attachment_52396" align="alignright" width="300"]သတၱဳတြင္း ဒု-ဝန္ႀကီး ဦးသန္းထြန္းေအာင္ (ဓာတ္ပံု - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္) သတၱဳတြင္း ဒု-ဝန္ႀကီး
ဦးသန္းထြန္းေအာင္
(ဓာတ္ပံု - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္)[/caption] ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္ေန႔က လုပ္တဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ သူက ခုလို ေျပာလိုက္တာ ျဖစ္ၿပီး ေရႊလုပ္ငန္း ကုမၸဏီေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္ဆီ အခြန္ေပးေဆာင္ရမယ့္ ေရႊေတြ ရေအာင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႔ေတြ ဖဲြ႔ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ သူက ရွင္းျပပါတယ္။ ေရႊအခြန္ေႂကြး တခ်ိဳ႕တ၀က္က်န္သူေတြကို ၂၀၁၄ - ၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ေပးေဆာင္လာေအာင္ လုပ္တာ၊ အခ်ိဳ႕ မေပးပဲေနသူေတြကို တရားရံုးေတြမွာ တရားစဲြတာ လုပ္ေနတယ္လို႔ သူက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

//
More News
Up