သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးကိစၥ ၀န္ႀကီးႏွင့္တုိင္းရင္းသား ၁၀ ဖြဲ႔ ေဆြးေႏြး

ဦးခင္ရီ
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျပည္လံုးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၊ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီ နဲ႔ တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ေတြ ေနျပည္ေတာ္ Mount Pleasant ဟုိတယ္မွာ ဒီေန႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ [caption id="attachment_31386" align="alignright" width="300"] ဦးခင္ရီ ဦးခင္ရီ[/caption]ေဆြးေႏြးပြဲမွာ တုိင္းရင္းသား ၁၀ ဖြဲ႔က ကုိယ္စားလွယ္ ၂၄ ဦးနဲ႔ ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီအပါ၀င္ ဗဟုိ သန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မတီတုိ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္သတၱပတ္က တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းေတြက သူတုိ႔ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔နဲ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၿပီးမွသာ သန္းေခါင္စားရင္းေကာက္ယူဖုိ႔ ေတာင္းဆုိခဲ့ၿပီး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြမႈ မလုပ္ရင္ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈကုိ တားဆီးသြားမယ္လုိ႔ ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။ ဒီသတင္းထြက္ေပၚၿပီးေနာက္ပုိင္း အခုလုိ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။ ေမးခြန္း ၄၁ ခုပါတဲ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျပည္လံုးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္းကို မတ္ ၃၀ ရက္ေန႔ကစတင္ၿပီး ဧၿပီ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ ေကာက္ခံသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up