ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္ေန႔ မိုုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္

ဒီေန႔ မနက္ ၇ နာရီ မိနစ္ ၃၀ အခ်ိန္္ ဖမ္းယူရရွိထားတဲ့ တိမ္ပံုအရ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္နဲ႔ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းတုိ႔မွာ တိမ္အနည္းငယ္ ျဖစ္ထြန္းေနၿပီး က်န္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာ တိမ္ကင္းစင္းေနပါတယ္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ အေရွ႕ပိုင္းေဒသေတြမွာ တိမ္အနည္းငယ္ ျဖစ္ထြန္းေနၿပီး က်န္ေဒသေတြမွာ တိမ္ကင္းစင္ေနပါတယ္။ 2604ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္ေန႔အတြက္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အေျခအေနကေတာ့ ျမန္မာ့ကမ္းရိုးတန္းတေလွ်ာက္နဲ႔ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္မွာ လိႈင္းအနည္းငယ္သာ ရွိႏုိင္ၿပီး လိႈင္းအျမင့္ ၁ ေပကေန ၄ ေပေလာက္ ျမင့္တက္ႏုိင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ အပူရွိန္ကေတာ့ ျမန္မာတႏုိင္ငံလံုးမွာ ပံုမွန္အပူရွိန္ထက္ သိသိသာသာ ပိုႏုိင္ပါတယ္။ ကခ်င္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းအထက္ပိုင္း၊ ခ်င္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းေတြမွာ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္အညႊန္းကိန္း ၈ ေလာက္ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ စစ္ကုိင္းတုိင္းေအာက္ပုိင္းနဲ႔ မႏၱေလးတုိင္း၊ မေကြးတုိင္းနဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာေတာ့ ၉ ေလာက္ရွိႏုိင္ပါတယ္။ က်န္ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေတြမွာေတာ့ ၁၀ ေလာက္ရွိပါတယ္။ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးမွာ ပံုမွန္အပူရွိန္ေတြထက္ သိသိသာသာ ျမင့္တက္ႏုိင္တဲ့အတြက္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္အႏၱရာယ္ကို သတိျပဳကာကြယ္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းလုိက္ရပါတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္ေန႔အတြက္ ညအပူခ်ိန္ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ စစ္ကို္င္းတုိင္းအထက္ပိုင္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ခ်င္း၊ ရခိုင္နဲ႔ ကယားျပည္နယ္ ေဒသေတြမွာ ညအပူခ်ိန္ ၁၁ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္မွ ၁၆ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ ရွိႏုိင္ၿပီး က်န္ျပည္နယ္နဲ႔တိုုင္းေတြမွာေတာ့ ၁၇ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္မွ ၂၂ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ ရွိႏုုိင္ပါတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္ေန႔အတြက္ တႏုိင္ငံလံုးမွာ မိုုးတိမ္ေတာင္ ျဖစ္ေပၚႏုုိင္မႈ မရွိနုုိင္ဘူးလိုု႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ မိုုးရြာသြန္းႏိုု္င္မႈ ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးမွာ အမ်ားအားျဖင့္ သာယာႏုိင္ၿပီး စစ္ကိုင္းတုိင္းအထက္ပိုင္းစြန္းမွာေတာ့ ၂၄ နာရီအတြင္း ၁ မီလီမီတာမွ ၂ မီလီမီတာေလာက္ ရြာသြန္းႏုိင္တယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးေတြ ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္ေန႔ မနက္ ၈ နာရီခြဲအခ်ိန္ ဖမ္းယူထားတဲ့တိမ္ပံုအရ ေနျပည္ေတာ္နဲ႔ အနီးတ၀ုုိက္မွာ တိမ္အနည္းငယ္ ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္ေန႔အတြက္ ေနျပည္ေတာ္နဲ႔ အနီးတ၀ုုိက္မွာ အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္ ၃၆ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္၊ အနိမ့္ဆံုုးအပူခ်ိန္ ၁၇ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ ရွိႏိုုင္ၿပီး တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းႏုိင္ပါတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္ေန႔ မနက္ ၈ နာရီခြဲအခ်ိန္ ဖမ္းယူထားတဲ့တိမ္ပံုအရ ရန္ကုုန္နဲ႔ အနီးတ၀ုိက္မွာ တိမ္အနည္းငယ္ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္ေန႔အတြက္ ရန္ကုုန္နဲ႔ အနီးတ၀ုုိက္မွာ အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္ ၃၆ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္၊ အနိမ့္ဆံုုးအပူခ်ိန္ ၁၈ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ ရွိႏုိင္ၿပီး တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းႏုိင္ပါတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္ေန႔ မနက္ ၈ နာရီခြဲအခ်ိန္ ဖမ္းယူထားတဲ့တိမ္ပံုအရ မႏၱေလးနဲ႔ အနီးတ၀ုိက္မွာ တိမ္္အနည္းငယ္ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္ေန႔အတြက္ကေတာ့ အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္ ၃၆ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္နဲ႔ အနိမ့္ဆံုးအပူခ်ိန္ ၁၈ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ ရွိႏိုင္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းႏုိင္ပါတယ္။

//
More News
Up