ရခုိင္ ကမ္းနီးေရလုပ္သားမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

သေဘၤာေတြ ငါး ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးမႈေတြေၾကာင့္ ကမ္းနီေရလုပ္သားမ်ား နစ္နာ ဆံုးရံႈးေနရမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ က်ိႏၲလီၿမိဳ႕နယ္ခြဲမွာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ Nyan Gyi Yan Nai 3အဲဒီ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကို ဒီေန႔ မနက္ ၉ နာရီက စတင္ ျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ကမ္းနီးေရလုပ္သား ၂၀၀ ေလာက္ ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ ကမ္းနီးေရလုပ္သားေတြဟာ ကမ္းေဝး ငါးဖမ္းသေဘၤာေတြ ကမ္းနီး ငါးဖမ္းကြက္အတြင္း ဝင္ေရာက္ ငါးဖမ္းဆီးေနတာေတြေၾကာင့္ ေဒသခံ ကမ္းနီး ေရလုပ္သားေတြ စားဝတ္ေနေရး အက်ပ္အတည္း ရင္ဆိုင္လာရမႈကုိ ေျဖရွင္းေပးဖုိ႔ ဆႏၵျပခဲ့ၾကတာပါ။ Nayn Gyi Yan Nai 2ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူေတြဟာ ကမ္းေဝးငါးဖမ္းသေဘၤာေတြ ကမ္းနီးေရျပင္ကို ဝင္ေရာက္ မဖမ္းဆီးေရး ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေပး၊ ေဒသခံ ကမ္းနီးေရလုပ္သားေတြ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး၊ ကမ္းေဝး ငါးဖမ္းသေဘၤာေတြကို ဖယ္ရွားေပးနဲ႔ ပင္လယ္ျပင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အလ်င္အျမန္ ေဆာင္ရြက္ေပးစတဲ့ ပိုစတာေတြကို ကိုင္ေဆာင္ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။ Nyan Gyi Yan Naiကမ္းေဝးငါးဖမ္းသေဘၤာေတြဟာ ပင္လယ္ျပင္နဲ႔ ကမ္းနီး ၁၀ မိုင္ အတြင္း ဝင္ေရာက္ ငါးဖမ္းဆီးမႈေတြ ျပဳလုပ္တာေၾကာင့္ သႏၲာေက်ာက္တန္းေတြ ပ်က္စီးတာ၊ ငါးမ်ိဳးစိတ္ေတြ တုံးကုန္တာနဲ႔ ရွားပါးလာတာ တို႔အျပင္ ေဒသခံ ကမ္းနီးေရလုပ္သားေတြရဲ႕ စားဝတ္ေနေရး ျပႆနာေတြကိုပါ ထိခိုက္လာေန တယ္လုိ႔ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။ မနက္ ၁၀ နာရီေက်ာ္မွာေတာ့ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တဲ့ သူေတြဟာ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ငါးနီတူ ဖမ္းဆီး ထုတ္လုပ္သူမ်ား အစုအဖြဲ႔ ရံုးေရွ႕မွာ နစ္နာဆံုးရံႈးမႈေတြ ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲနဲ႔အတူ ေဟာေျပာပြဲပါ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ (သတင္းဓာတ္ပံု ရန္ႏိုင္၊ ဥာဏ္ႀကီး)

//
More News
Up