နားမၾကားကေလးမ်ားအတြက္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေရးႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္

မႏၱေလး နားမၾကားေသာကေလးမ်ားေက်ာင္း (ဓာတ္ပုံ - JICA)

နားမၾကားကေလးငယ္မ်ား ပညာေရး ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေတြ ေရးဆြဲႏိုင္ေရးဖုိ႔ စီမံခ်က္တခု ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔ ဒီေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ ေၾကးမံုသတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

[caption id="attachment_52177" align="alignright" width="240"]မႏၱေလး နားမၾကားေသာကေလးမ်ားေက်ာင္း (ဓာတ္ပုံ - JICA) မႏၱေလး နားမၾကားေသာကေလးမ်ားေက်ာင္း (ဓာတ္ပုံ - JICA)[/caption]

နားမၾကားကေလးေတြအတြက္ မူလတန္းအဆင့္အတြက္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေရးဆြဲျခင္းကို အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ဂ်ပန္ က်ိဳရွင္းကုမၸဏီမွာ မူလတန္းအဆင့္ လက္သေကၤတျပဘာသာနဲ႔ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ေရးဆြဲႏိုင္ေရးအတြက္ လွဴဒါန္းမႈ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။

ေမရီခ်က္(ပ္)မင္း နားမၾကားေသာကေလးမ်ားေက်ာင္းကို ၁၉၂၀ ခုႏွစ္မွာ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး မစၥ ေမရီခ်က္(ပ္)မင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး သက္တမ္းရင့္ နားမၾကားကေလးမ်ားေက်ာင္း ျဖစ္ပါတယ္။  မႏၱေလး နားမၾကားကေလးမ်ားေက်ာင္းကို လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနက ၁၉၈၁ ခုႏွစ္မွာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။

လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ မႏၱေလး နားမၾကားေသာကေလးမ်ားေက်ာင္းမွာ အၾကားအာရံု မသန္စြမ္း နားမၾကားကေလးငယ္ေတြကို လက္သေကၤတျပဘာသာစကားနဲ႔ အသံထြက္ ေလ့က်င့္မႈ နည္းပညာ ၂ မ်ိဳး ေပါင္းစပ္ၿပီး ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနပါတယ္။

ရန္ကုန္မွာ နားမၾကားကေလးမ်ားေက်ာင္းကို ထပ္မံ ဖြင့္လွစ္ဖို႔ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနက စီစဥ္ထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မသန္စြမ္းသူဦးေရး ၁ ဒႆမ ၃ သန္႔ခန္႔ ရွိရာ ၁ သိန္း ၄ ေသာင္းခန္႔မွာ အၾကားအာရံုမသန္စြမ္းသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

အသက္ ၆ ႏွစ္ကေန ၁၆ ႏွစ္အထိ အေျခခံပညာ သင္ယူေနတဲ့ မသန္စြမ္းကေလးငယ္ ၃ ေသာင္းေက်ာ္ေလာက္ ရွိတယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

//
More News
Up