၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေထာက္ၾကန္႔တြင္ ဆႏၵျပ | DVB