မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္

ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္ေန႔ မနက္ ၇ နာရီ မိနစ္ ၃၀  အခ်ိန္ ဖမ္းယူရရွိထားတဲ့ တိမ္ပံုအရ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္နဲ႔ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းတုိ႔မွာ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္း ေနၿပီး က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာ တိမ္အနည္းငယ္ ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။

[caption id="attachment_16687" align="alignright" width="300"]ဦးထြန္းလြင္ ဦးထြန္းလြင္[/caption]

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းမွာ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းေနၿပီး က်န္ေဒသေတြမွာ တိမ္အနည္းငယ္ ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ရက္ေန႔အတြက္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အေျခ အေန ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ ရခိုင္၊ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ၊ မြန္နဲ႔ တနသၤာရီ ကမ္းရိုးတန္းတေလွ်ာက္တုိ႔မွာ လိႈင္းအျမင့္ ၁ ေပကေန ၂ ေပေလာက္ ျမင့္တက္ႏုိင္ပါတယ္။ ကမ္းလြန္ပင္ လယ္ျပင္မွာေတာ့ လိႈင္းအျမင့္ ၃ ေပကေန ၄ ေပေလာက္ ျမင့္တက္ႏိုင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ရက္ေန႔အတြက္ အပူရွိန္ျမင့္တက္ႏုိင္မႈကေတာ့ ျမန္မာတႏုိင္ငံလံုးမွာ ပံုမွန္ အပူရွိန္ထက္ သိသိသာသာ ပိုႏုိင္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတုိင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မႏၱေလးတုိင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္နဲ႔ မြန္ျပည္နယ္တို႔မွာ ခရမ္းလြန္ ေရာင္ျခည္ အညႊန္းကိန္း ၈ ေလာက္ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ က်န္ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းေတြမွာေတာ့ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အညႊန္းကိန္း ၉ ေလာက္အထိ ရွိႏိုင္ပါတယ္။

တႏုိင္ငံလံုးမွာ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္အညႊန္းကိန္းေတြဟာ ပံုမွန္ထက္ သိသိသာသာ ျမင့္တက္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္္အႏၱရာယ္ကို သတိျပဳကာကြယ္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္း လိုက္ရပါတယ္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ရက္ေန႔အတြက္ ညအပူခ်ိန္ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ စစ္ကို္င္းတုိင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္နဲ႔ မႏၱေလးတုိင္းေဒသေတြမွာ ညအပူခ်ိန္ ၁၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္မွ ၁၆ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ ရွိႏုုိင္ပါတယ္။ က်န္ျပည္နယ္နဲ႔ တိုုင္းေတြမွာေတာ့ ၁၇ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္မွ ၂၂ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ ရွိႏုုိင္ပါတယ္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ရက္ေန႔အတြက္ မိုးတိမ္ေတာင္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္မႈကေတာ့ တႏုိင္ငံလံုးမွာ မိုးတိမ္ေတာင္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္မႈ မရွိႏုိင္ဘူးလို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ရက္ေန႔အတြက္ မိုးရြာသြန္းႏိုင္မႈ ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔မွာ မိုးရြာဖို႔ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္ ေသခ်ာမႈ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ က်န္ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေတြမွာ အမ်ားအားျဖင့္ သာယာႏုိင္ပါတယ္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးေတြ ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္ေန႔ မနက္ ၈ နာရီခြဲအခ်ိန္ ဖမ္းယူထားတဲ့ တိမ္ပံုမွာဆုိရင္ ေနျပည္ေတာ္နဲ႔ အနီးတ၀ုိက္မွာ တိမ္အနည္းငယ္ ျဖစ္ထြန္းေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ရက္ေန႔အတြက္ကေတာ့ အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္ ၃၁ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္၊ အနိမ့္ဆံုးအပူခ်ိန္ ၁၄ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ တိမ္အသင့္အတင့္္ ျဖစ္ထြန္းႏုိင္ပါတယ္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္ေန႔ မနက္ ၈ နာရီခြဲအခ်ိန္ ဖမ္းယူထားတဲ့ တိမ္ပံုအရ ရန္ကုန္နဲ႔ အနီးတ၀ုိက္မွာ တိမ္အနည္းငယ္ ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ရက္ေန႔အတြက္ကေတာ့ အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္ ၃၂ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္၊ အနိမ့္ဆံုးအပူခ်ိန္ ၁၇ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ တိမ္အသင့္အတင့္္ ျဖစ္ထြန္းႏုိင္ပါတယ္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္ေန႔ မနက္ ၈ နာရီခြဲအခ်ိန္ ဖမ္းယူထားတဲ့တိမ္ပံုအရ မႏၱေလးနဲ႔ အနီးတ၀ုိက္မွာ တိမ္္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ရက္ေန႔အတြက္ အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္ ၃၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္၊ အနိမ့္ဆံုးအပူခ်ိန္ ၁၄ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းႏုိင္ပါတယ္။

//
More News
Up