တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စု အတိအက်သတ္မွတ္ၿပီးမွ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ရန္ ေတာင္းဆုိ

တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုအေရအတြက္ တိက်မွန္ကန္စြာ သက္မွတ္ၿပီးမွ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူဖို႔ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြက အစိုးရကို ေတာင္းဆိုလိုက္ၾကပါတယ္။

[caption id="attachment_51851" align="alignright" width="300"]1959336_499445470165095_2107428697_n copy ဓာတ္ပုံ - ဖုိးေဇာ္ (ထား၀ယ္)[/caption]

ဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မတီက တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးၿပီးမွ သာ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူဖုိ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းေတြ မေန႔က ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းၿပီး ပါတီေတြ၊ ကြန္ရက္ေတြနဲ႔ အန္ဂ်ီအိုေတြပါ၀င္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္လိုက္တာပါ။

တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ အစည္းေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမလုပ္ဘဲ ဆက္လက္ ေကာက္ခံ သြားမယ္ဆိုရင္ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံမႈကို တားဆီးသြားမယ္လို႔ ကခ်င္ကြန္ရက္အဖြဲ႔၀င္ ေဒၚခြန္ဂ်ာက ေျပာပါတယ္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ေကာက္မ့ဲသန္းေခါင္စာရင္းမွာ တိုင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ဳိးခြဲထားၿပီး တိုင္းရင္းသားတခုခ်င္းမွာ ပါတဲ့ လူမ်ဳိးစုေတြ ကြဲလြဲမႈ ရွိေနတယ္လို႔ ခ်င္းအမ်ဳိးသား ေကာ္မတီညႇိႏႈိင္းေရးမွဴး ဆလိုင္းအိုင္းဇက္ခင္က ေျပာပါတယ္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ေကာက္မယ့္ သန္းေခါင္စာရင္းဟာ တိုင္းရင္းသားအမ်ားစုကို ထိခိုက္ေနတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္ေတြကိုလည္း ေထာက္ျပကန္႔ကြက္သြားမယ္လို႔ ကရင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔၀င္ ေဒၚဆူစန္နာလွလွစိုးက ေျပာပါတယ္။

ေမးခြန္း ၄၁ ခုပါတဲ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျပည္လံုးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္းကို မတ္ ၃၀ ရက္ေန႔ကစတင္ၿပီး ဧၿပီ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ ေကာက္ခံသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီ လူဦးေရစာရင္းေကာက္ခံမႈဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈကိစၥရပ္ေတြမွာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ အေျခခံအခ်က္အလက္ေတြ ရရွိမယ္လို႔ ဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

အသံဖုိင္နားဆင္ရန္

//
More News
Up