သီလ၀ါစီးပြားေရးဇုန္ ရွယ္ယာ က်ပ္ေငြ ၂၁ ဘီလီယံဖိုး ေရာင္းေပးမည္

ဦးဆက္ေအာင္
သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွာ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ရထားတဲ့ ျမန္မာ သီလ၀ါ SEZ ဟိုးလ္ဒင္း အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီဟာ မၾကာခင္မွာ ၁ စုကို က်ပ္ ၁ ေသာင္းတန္ ရွယ္ယာ အေရအတြက္ ၂ သန္းေက်ာ္ ေရာင္းခ်ေပးေတာ့မယ္လို႔ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေကာ္မတီရဲ႕ ဥကၠ႒ျဖစ္တဲ့ ဗဟိုဘဏ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာပါတယ္။ [caption id="attachment_40566" align="alignright" width="300"]ဦးဆက္ေအာင္ ဦးဆက္ေအာင္[/caption]ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပတဲ့ အထူးဇုန္ စီမံခန္႔ခဲြေရး ညႇိႏႈိင္း အစည္းအေ၀းမွာ သူက ခုလို ေျပာလိုက္တာပါ။ စုစုေပါင္း တန္ဖိုး က်ပ္ေငြ ၂၁ ဘီလီယံဖိုး အစုရွယ္ယာ ေရာင္းၿပီးရင္လည္း ေနာက္ပိုင္း လိုအပ္ရင္ အမ်ားျပည္သူကို ထပ္ၿပီး ေရာင္းေပးသြားဦးမယ္လို႔ သူက ဆိုပါတယ္။ ဂ်ပန္နဲ႔ ျမန္မာဖက္စပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ဂ်ပန္ဘက္က ၄၉ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ ျမန္မာဘက္က ၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာဘက္က ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီက ပိုင္ဆုိင္ၿပီး ၄၁ ရာခုိင္ႏႈန္းကိုေတာ့ ျမန္မာ သီလ၀ါ SEZ ဟိုးလ္ဒင္း အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီက ပုိင္ဆိုင္တယ္လို႔ ဦးဆက္ေအာင္က ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။

//
More News
Up