၇၅ ႏွစ္ၾကာ ေပ်ာက္ဆုံး ပန္းခ်ီကား ျပန္လည္ေပးအပ္

၇၅ ႏွစ္ၾကာ ေပ်ာက္ဆုံး ပန္းခ်ီကား
ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းက နာဇီေတြ လုယူသြားၿပီးေနာက္ ၇၅ ႏွစ္ၾကာ ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ ပန္းခ်ီကားတခ်ပ္ကို အေမရိကန္အရာရွိေတြက ပိုလန္အရာရွိေတြဆီကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္ေန႔မွာ ျပန္လည္ ေပးအပ္လုိက္ပါတယ္။ [caption id="attachment_51386" align="alignright" width="300"]၇၅ ႏွစ္ၾကာ ေပ်ာက္ဆုံး ပန္းခ်ီကား ၇၅ ႏွစ္ၾကာ ေပ်ာက္ဆုံး ပန္းခ်ီကား[/caption]နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွာ အခမ္းအနားနဲ႔ ပန္းခ်ီကားကို လြဲအပ္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ပိုလန္သံအမတ္ႀကီးက ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားပါတယ္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ေသာင္းတန္တဲ့ ပန္းခ်ီကားကို ဂ်ာမန္ပန္းခ်ိီဆရာ ဂ်ဳိဟန္ ကြန္ရတ္ စီးကတ္ (Johann Conrad Seekatz)က ၁၇၆၈ ခုႏွစ္က ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ပိုလန္ႏိုင္ငံ ၀ါေဆာၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ အမ်ဳိးသားျပတုိက္မွာ ျပသထားကို နာဇီေတြက ယူသြားခဲ့ၿပီး ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ နယူးေယာက္ ပန္းခ်ီျပပြဲတခုမွာ ပန္းခ်ီကားကို နာမည္လႊဲ၊ ပန္းခ်ီဆရာ နာမည္လႊဲနဲ႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး လန္ဒန္ ပန္းခ်ီျပခန္းတခုက ၀ယ္ယူခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ေျမေပၚေရာက္ခဲ့ဖူးတဲ့ ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ ဒီပန္းခ်ီကားကို တကၠဆပ္အေျခစိုက္ အက်ဳိးအျမတ္မယူတဲ့ ေဖာင္ေဒးရွင္းတခုနဲ႔ အေမရိကန္ လူ၀င္မႈႀကီၾကပ္ေရးနဲ႔ အေကာက္ခြန္ဌာန အရာရွိေတြက ျပန္လည္ရွာေဖြႏုိင္ၿပီး မူလပိုင္ရွင္ ပိုလန္ႏိုင္ငံကို ျပန္လည္ေပးအပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပန္းခ်ီကားပါဆုိရင္ နာဇီေတြ လက္ထဲေရာက္ၿပီးေနာက္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့တဲ့ အႏုပညာ ပစၥည္းေတြကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျပန္လည္ ရွာေဖြႏိုင္ၿပီး မူလပိုင္ရွင္လက္ထဲကို ျပန္လည္ ေပးအပ္ႏိုင္တာ ၂၃ ခု ရွိသြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up