ရပ္ေက်းအာဏာပိုင္ အေျပာင္းအလဲလုပ္ရန္ ၈၈ အစီရင္ခံစာထုတ္

ရပ္ကြက္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ဖို႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းက အစီရင္ခံစာတေစာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ “ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (သို႔မဟုတ္) အေျခခံအစိုးရမ်ား၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄"လို႔ နာမည္ေပး ထားတဲ့ အစီရင္ခံစာမွာ အခန္း ၄ ခန္းခြဲ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 88 gENERATION pEACE AND OSအခန္း ၁ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ အေျခအေနမ်ား၊ အခန္း ၂ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ေရြးခ်ယ္ပြဲနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားရဲ႕ အားၿပိဳင္မႈ၊ အခန္း ၃ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား တိုင္တန္းျခင္းနဲ႔ အေရးယူျခင္း၊ အခန္း ၄ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အသစ္မ်ားရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ အရည္အေသြး ဆိုၿပီး ေဖာ္ျပထားတာပါ။ ဒီအစီရင္ခံစာကို ျပဳစုထုတ္ေ၀တဲ့ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ လူထုဆက္ဆံေရးဌာန တာ၀န္ခံ ကိုဂ်င္မီက ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကို ျပည္သူ႔အားနဲ႔ ေျပာင္းလို႔ရတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းစကား ပါးခ်င္တယ္လို႔ ခုလို ေျပာပါတယ္။ “ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုတာ အေျခခံ အစိုးရဗ်။ အဲဒီ အေျခခံ အစိုးရကို ျပည္သူလူထုကို ေသေသခ်ာခ်ာ သိေအာင္ လုပ္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူလူထု နည္းနဲ႔ ေျပာင္းလို႔ရတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းစကားကို ေပးခ်င္တယ္ဗ်။ က်ေနာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ကလည္း ျပည္သူလူထုနဲ႔ အနီးကပ္ ေနၿပီးေတာ့မွ ဒီအေျခခံ အစိုးရ တည္ေဆာက္ေရး၊ အေျခခံ အစိုးရအေပၚမွာ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားျပဳတဲ့ သူေတြ တကယ္ေပၚေပါက္လာဖုိ႔အတြက္ ျပည္သူလူထုနဲ႔ လက္တဲြၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းစကားေပးခ်င္ပါတယ္။” အစီရင္ခံစာထုတ္ေ၀တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္က ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ရံုးခန္းမွာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါေသးတယ္။

//
More News
Up