မီတာခေစ်းႏႈန္း ျပန္ညႇိႏႈိင္းသတ္မွတ္မည္

လွ်ပ္စစ္မီတာခ တိုးျမႇင့္မယ္လို႔ ၀န္ႀကီးဌာနက ေၾကညာထားတဲ့ ႏႈန္းထားအတိုင္း လာမယ့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အစ ၂၀၁၄ ဧၿပီမွာ စ ေကာက္မယ္လို႔ သမၼတက လႊတ္ေတာ္ဘက္ကို သ၀ဏ္လႊာ ေပးပို႔ထားေပမယ့္ အဲဒီႏႈန္းထားအတိုင္း မေကာက္ဘဲ ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္း သတ္မွတ္သြားမယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ဒီဗြီဘီကို ေျပာပါတယ္။

Electric

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က လွ်ပ္စစ္က႑ အရံႈးေပၚေနတဲ့ကိစၥ၊ ေနာက္ထပ္ လိုအပ္လာမယ့္ ဓာတ္အားအတြက္ ဓာတ္အားေပးစက္ရံုေတြ တည္ေဆာက္ဖို႔ကိစၥေတြ လႊတ္္ေတာ္ကို အေသအခ်ာ တင္ျပၿပီး မီတာခ တိုးျမႇင့္မယ့္ကိစၥ အဆင္ေျပေအာင္ ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္း သတ္မွတ္သြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနက တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမယ္လို႔ ေၾကညာထားတဲ့ ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အိမ္သံုး ယူနစ္ ၁၀၀ အထိ ၁ ယူနစ္ ၃၅ က်ပ္၊ ယူနစ္ ၁၀၀ အထက္ က်ပ္ ၅၀၊ လုပ္ငန္းသံုး ယူနစ္ ၅ ေထာင္အထိ ၁ ယူနစ္ က်ပ္ ၁၀၀၊ ယူနစ္ ၅ ေထာင္အထက္ က်ပ္ ၁၅၀ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီႏႈန္းထားကို လႊတ္ေတာ္က ကန္႔ကြက္ထားတဲ့အတြက္ မေကာက္ခံေသးဘဲ ယာယီ ဆိုင္းငံ့ ထားပါတယ္။

လက္ရွိ ေကာက္ခံေနတဲ့ ႏႈန္းထားကေတာ့ အိမ္သံုး ၁ ယူနစ္  ၃၅ က်ပ္၊ လုပ္ငန္းသံုး ၁ ယူနစ္  ၇၅ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။  

More News
Up