A d v e r t i s e m e n t With Us

၀ါးခ်စ္သူမ်ားအသင္း ထူေထာင္မည္ (ေမးျမန္းခ်က္)

ျမန္မာႏိုင္ဟာ ကမၻာ့ထိပ္တန္း ၀ါးထြက္ရွိတဲ့ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေပမယ့္ ႏိုင္ငံျခား၀င္ေငြရေအာင္ စနစ္တက် စီးပြားျဖစ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိသလို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈလည္း အားနည္းေနတဲ့အတြက္ ၀ါးခ်စ္သူမ်ားအသင္းကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ပညာေပးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေရး လႈပ္ရွားသူေတြက စတင္ႀကဳိးပမ္းေနပါတယ္။ ဒီအသင္းျဖစ္ေျမာက္ေရး ဦးေဆာင္စီစဥ္ေနတဲ့ ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ကြန္ရက္ တာ၀န္ခံ ေဒၚေဒ၀ီသန္႔စင္ကို ဒီဗြီဘီက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။ အျပည့္အစံု နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up