ၾကယ္ ၂ ပြင့္အဆင့္ အဲပုဂံ လံုျခံဳမႈ စိတ္ခ်ရဟု ေျပာ | DVB