ၾကယ္ ၂ ပြင့္အဆင့္ အဲပုဂံ လံုျခံဳမႈ စိတ္ခ်ရဟု ေျပာ

ေလေၾကာင္းလိုင္း အဆင့္သတ္မွတ္တဲ့ www. airlinerating.com ရဲ႕ အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္အရ အဲပုဂံဟာ ၾကယ္ ၂ ပြင့္အဆင့္ပဲ ရေပမယ့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ ရွိတယ္လို႔ အဲပုဂံက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ air baganအဆိုပါ ၀က္ဘ္ဆိုက္ရဲ႕ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ အျမင့္ဆံုးဟာ ၾကယ္ ၇ ပြင့္ ျဖစ္ေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းေတြအေနနဲ႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလေၾကာင္း လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ (အိုင္အိုအက္စ္ေအ)ရဲ႕ အစစ္ေဆး မခံရေသးျခင္း၊ အိုင္အိုအက္စ္ေအရဲ႕ စစ္ေဆး မႈမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ သတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီျခင္း စတဲ့အခ်က္ေတြေၾကာင့္ ေလေၾကာင္း လိုင္း အားလံုး ၾကယ္ ၄ ပြင့္ မရခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းက ေလေၾကာင္းလိုင္း အားလံုးရဲ႕ အျမင့္ဆံုး သတ္မွတ္ခ်က္ဟာ ၾကယ္ပြင့္ ၃ ပြင့္သာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္သတ္မွတ္ခ်က္အရ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း လူအေသအေပ်ာက္ ရွိတဲ့ မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရင္ ၾကယ္ ၁ ပြင့္ ေလ်ာ့ခ်တဲ့ သတ္မွတ္မႈအရ အဲပံုဂံဟာ ၾကယ္ ၂ ပြင့္ပဲ ရေၾကာင္း၊ ဒါေပမယ့္ အျခားျပည္တြင္း ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြနည္းတူ စိတ္ခ်ရမႈ ရွိပါ ေၾကာင္း ရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။

More News
Up