လယ္ယာက႑ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေအာက္ဆံုးအဆင့္ေရာက္

ျပည္တြင္းမွာ ရိွေနတဲ့ လယ္ယာေျမ အျငင္းပြားမႈျပႆနာေတြ အပါအ၀င္ လယ္ယာက႑နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျပဌာန္းထားတဲ့ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေနတာေၾကာင့္ လယ္ယာက႑အေပၚ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက အျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑ေတြနဲ႔ ယွဥ္ရင္ ေအာက္ဆံုးအဆင့္မွာ ရိွေနတာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒က ေျပာဆိုလုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ Farmers scatter rice to clean it after collection from a field at Naypyitawျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက အစိုးရရဲ႕ တရား၀င္ထုတ္ျပန္တဲ့ စာရင္းအရ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ေနာက္ဆံုးရက္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၄ ဘီလီယံေက်ာ္ ရိွတဲ့အနက္ လယ္ယာက႑အေပၚ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈက ကန္ေဒၚလာ ၁၉၁ သန္းေက်ာ္သာရိွလို႔ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏစုစုေပါင္းရဲ႕ ၀ ဒႆမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းဘဲ ရိွတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လယ္ယာက႑အေပၚ ႏိုင္ငံျခား တိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈက အျခားက႑ေတြနဲ႔ ယွဥ္ရင္ ေအာက္ဆံုးအဆင့္မွာလည္း ရိွေနတာပါ။ ဒါဟာ ျပည္တြင္းမွာ လက္ရိွ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ လယ္ယာေျမ အျငင္းပြားမႈျပႆနာအပါအ၀င္ ျပဌာန္းထားရိွတဲ့ ႏိုင္ငံျခား တိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒအေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေနတာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးလုပ္ငန္းအသင္းခ်ဳပ္ရဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးခ်စ္ခိုင္က ဒီဗီြဘီကို ေျပာပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူေတြအေနနဲ႔ စိတ္ခ်လံုျခံဳတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနေကာင္း ရိွမွဘဲ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ အစိုးရကလည္း ဒီအျငင္းပြားမႈျပႆနာကို ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမရိွေအာင္ ေျဖရွင္းေပးဖို႔ လိုတဲ့အေၾကာင္း သူက အခုလိုေျပာပါတယ္။ “လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းတဲ့ ကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့တာေတြ လႊတ္ေတာ္ မွာလည္း ေကာ္မရွင္ရွိတာပဲ။ ဒီေကာ္မရွင္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာေတြလည္း တက္လာၿပီဆိုေတာ့ ေျဖရွင္း သင့္တာေတြကို ျမန္ျမန္ထက္ထက္ ေျဖရွင္းလိုက္မယ္ဆိုရင္ ဒီဟာေတြက ရွင္းသြားမယ့္ သေဘာရွိပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီး႒ာနတခုခ်င္းအလိုက္ သီးျခားဖဲြ႔ၿပီး ရွင္းလိုက္မယ္ဆိုရင္ ပိုျမန္မလားလို႔။” အလားတူ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမားအသင္းရဲ႕ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိုးထြန္းကလည္း ဒီလယ္ယာေျမ အျငင္းပြားမႈႈျပႆနာကို ေျဖရွင္းတဲ့ေနရာမွာ အစိုးရ တခုတည္းက မဟုတ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္၊ လယ္သမားနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပါ၀င္ၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၾကမွသာ ေျဖရွင္းႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီျပင္ လက္ရိွ ျပဌာန္းထားရိွတဲ့ ႏိုင္ငံျခား တိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရိွေသးတာေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈက အားနည္းေနတာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း သူက အခုလိုေျပာပါတယ္။ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက “လက္ရွိအေနအထားက ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ဘယ္ေလာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလို႔ ရမလဲ။ ေနာက္ၿပီး ကိုယ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားတာေတြကို ျပည္ပကို သယ္လို႔ ရ မရ အဲဒါကို ေမးထားတာရွိတယ္။ လက္ရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ အေနနဲ႔ ညိႇႏိႈင္းေနတယ္ ဒါေတာ့ မထုတ္ျပန္ရေသးဘူး။ ဒါေတြသိမွပဲ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ အက်ဳိးအျမတ္ရမွ သူတို႔လည္း လုပ္ခ်င္တာေပါ့”လို႔ ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာ့လူဦးေရရဲ႕ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔က လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳေနတာ ျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုကလည္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရအေနနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ မူ၀ါဒေတြ ခ်မွတ္ႏိုင္မွသာ ဆန္စပါးလုပ္ငန္း ဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္မွာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ဆန္စပါးလုပ္ငန္းအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးခ်စ္ခိုင္က အခုလို ေျပာပါတယ္။ “အဓိကေတာ့ ေပၚလစီေပါ့ေနာ္။ က်ေနာ္တို႔ အျမဲတမ္းေျပာေနတဲ့ ေပၚလစီကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ခ်ႏိုင္မွသာလွ်င္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ တိုးတက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္လို႔ရမွာပါ။ ေပၚလစီ မရွိပဲနဲ႔ စိတ္ကူးရွိတာေတြ ေလွ်ာက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနမယ္ဆိုရင္ လက္ေတြ႔မွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ အေျခအေနကို ေရာက္ခ်င္မွ ေရာက္မွာပါ။” ဒီ့ေနာက္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာ့လယ္ယာက႑အေပၚ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံဖို႔အတြက္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးသံတမန္ မစၥတာ ဂ်ိမ္းစ္ေတာင္းဆင္းက က်ေနာ္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၆ ရက္ၾကာ လာေရာက္ လည္ပတ္တာပါ။ ဒီအတြက္ ျမန္မာ့ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေျခအေနမွန္ေတြကို ပိုမို သိရိွႏိုင္ဖို႔အတြက္ အစိုးရ အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာအသင္းအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအျပင္ လယ္ယာက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီ ေတြကိုလည္း ေပးသြားမွာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔က ၿဗိတိသွ်သံရံုးမွာ သတင္းမီဒီယာေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုၿပီး ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ လက္ရိွမွာဆိုရင္လည္း ျမန္မာ့လယ္ယာက႑အေပၚ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံဖို႔အတြက္ ဂ်ပန္၊ ထိုင္း၊ တရုတ္နဲ႔ ကိုရီးယားႏိုင္ငံေတြက စိတ္၀င္စားမႈ ရိွေနတယ္ဆိုေပမယ့္ တကယ့္လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက မစ္ဆူရွီေကာ္ပိုေရးရွင္းကုမၸဏီတခုကဘဲ ဂ်ပန္ျမန္မာ rice industry complex လုပ္ငန္းႀကီးကို ျမန္မာ့လယ္ယာ စီးပြားေရး အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းနဲ႔ အက်ိဳးတူ တည္ေထာင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up