သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ရွယ္ယာမ်ား နယ္က ျပည္သူေတြကို ေရာင္းမည္

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္
သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ ျမန္မာဘက္က ကုမၸဏီရဲ႕ အစု ရွယ္ယာ ေရာင္းခ်ေပးတဲ့အခါ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးက ျပည္သူေတြတင္မက နယ္က ျပည္သူေတြပါ အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္ေအာင္ ဘဏ္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္လို႔ ျမန္မာ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီရဲ႕ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းေအာင္က ေျပာပါတယ္။ [caption id="attachment_47770" align="alignleft" width="300"]သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အား ေတြ႔ျမင္ရစဥ္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အား ေတြ႔ျမင္ရစဥ္[/caption]ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားနဲ႔ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ရံုးခန္းမွာ လုပ္တဲ့ UN Global Compact အစည္းအေ၀းမွာ သူက ခုလို ေျပာလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းမွာ ဂ်ပန္ဘက္က ၄၉ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ ျမန္မာဘက္က ၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ျမန္မာဘက္က ၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္းထဲက ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ အစိုးရ၊ ၄၁ ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ ပုဂၢလိကက႑က ပါ၀င္ၿပီး အဲဒီ အစုရွယ္ယာေတြကို ၁ စု က်ပ္ ၁ ေသာင္းႏႈန္းနဲ႔ ျပည္သူေတြကို ေရာင္းခ်ေပးမယ္လို႔ ေၾကညာထားပါတယ္။

//
More News
Up