၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပုံ ေရးဆဲြတဲ့ ပံုစံေၾကာင့္ တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပည္သူၾကား ရင္ၾကားေစရန္ ခက္ခဲ

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု ေရးဆြဲထားတဲ့ ပံုစံေၾကာင့္ တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပည္သူၾကား ရင္ၾကားေစ့ဖို႔ ခက္ခဲတယ္လိုု႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က ဘားအံျပည္သူေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုုံပြဲမွာ ေျပာပါတယ္။ DASSK PhaAn 18012014 Constitution Repairေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ဟာ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕ ေအာင္သံလြင္ ေဘာလံုုးကြင္းမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒ ရွင္းလင္းေရးကို က်င္းပစဥ္ အခုလို ေျပာခဲ့ပါတယ္။ “ဒီဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆဲြထားတဲ့ ပံုစံေၾကာင့္ က်မတို႔ တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပည္သူအၾကားမွာ ရင္ၾကားေစ့ဖို႔ အင္မတန္မွ ခက္ေနတယ္လို႔ က်မ ျမင္တာပါ။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ က်မတို႔ ျပင္ရမယ္။ ဒီလိုျပင္ျခင္းဟာ ျပည္သူအေပၚမွာေကာ တပ္မေတာ္အေပၚမွာေရာ ေစတနာထားၿပီးေတာ့ က်မတို႔ လုပ္ေဆာင္တဲ့ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။” ဒါ့အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ဖဲြ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိစၥမွာ ျပတ္ျပတ္သားသား ရပ္တည္ဖုုိ႔လိုေၾကာင္းလည္း တုုိက္တြန္းေျပာဆုုိ ခဲ့ပါတယ္။ တက္ေရာက္လာတဲ့ ျပည္သူေတြကိုလည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုုံဟာ ျပည္သူ႔ဆႏၵ မပါခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေျပာဆုုိခဲ့ၾကပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒ ရွင္းလင္းေရးပဲြကို တက္ေရာက္လာတဲ့ ေဒသခံတဦးက “ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒက ျပင္ကို ျပင္သင့္ပါတယ္။ မျပင္ရင္ ဘယ္လိုမွ မရပါဘူး။ ျပည္သူေတြ ဆႏၵနဲ႔ ေရးဆဲြထားတာ မဟုတ္ပါဘူး” လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က လူငယ္ေတြကိုု ႏိုုင္ငံေတာ္အတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ႏိုုင္တဲ့ လူငယ္ေတြအျဖစ္ ျပဳစုုပ်ဳိးေထာင္ရမွာျဖစ္တယ္လိုု႔ ေျပာပါတယ္။ ၿပီးတဲ့ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ တုုန္းကလည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒဟာ ျပည္သူနဲ႔ တပ္မေတာ္ အၾကား စိတ္ဝမ္းကြဲေအာင္ ေရးဆြဲထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပုုံ ျဖစ္တယ္လုုိ႔ ေဒၚဆန္းစုုၾကည္က ေကာ့မွဴးမွာ က်င္းပတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပုုံဆုုိင္ရာ လူထုုဆႏၵ ရယူပြဲမွာ ေျပာဆုုိခဲ့ပါတယ္။ အမ်ဳးိသားဒီမုုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုုံဆုုိင္ရာ ျပင္ဆင္ေရး လူထုုေတြ႔ဆုုံပြဲေတြကို ၿမိဳ႕ႀကီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ လုုပ္ေဆာင္ခဲ့သလိုု႔ နယ္ၿမိဳ႕ေတြမွာလည္း လုုပ္ေဆာင္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုုံျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေကာက္​ခံ​ရ​႐ွိ​လာ​တဲ့ ​ျပည္​သူ႔ဆ​ႏၵ​သ​ေဘာ​ထား​ကို ​စု​စည္း​ၿပီး ​လႊတ္​ေတာ္​က​ ဖြဲ႔စည္း​ေပး​ထား​တဲ့ ​ဖြဲ႔စည္း​ပံု ​အ​ေျခ​ခံ​ဥ​ပ​ေဒ ​ေလ့​လာ​သံုး​သပ္​ေရး ​ပူး​ေပါင္း​ ေကာ္​မ​တီ​ကိုု ေပး​ပို႔မွာ ​ျဖစ္​ပါ​တယ္။

More News
Up