၂ ႏွစ္အတြင္း အခန္းေပါင္း ၃၅၀၀၀ တည္ေဆာက္မည္

ၿမိဳ႕ရြာနဲ႔ အိုးအိမ္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးဌာနဟာ လာမယ့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း တန္ဖိုးနည္းနဲ႔ အထပ္ျမင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြကေန အခန္းေပါင္း ၃ ေသာင္း ၅ ေထာင္ တည္ေဆာက္ ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္လို႔ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လြင္က ေျပာပါတယ္။ Buildingဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ ၂၀၁၄ - ၁၅ အမ်ိဳးသားဘ႑ာေရး ဥပေဒၾကမ္းကိစၥ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ သူက ခုလို ေျပာသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တည္ေဆာက္ေဖာ္ထုတ္မယ့္ စီမံကိန္းေတြထဲမွာ အႀကီးဆံုးကေတာ့ ရန္ကုန္တုိင္း ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မွာ ေဖာ္ထုတ္မယ့္ ဧရာ၀ဏ္နဲ႔ ရတနာ အထပ္ျမင့္စီမံကိန္း ျဖစ္ၿပီး ၁၈ ထပ္ တိုက္ ၄၉ လံုး ကေန အခန္း စုစုေပါင္း ၂ ေသာင္းေလာက္ ပါ၀င္မယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။ က်န္တဲ့ စီမံကိန္းေတြကေတာ့ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မွာ ထီးလိႈင္ရွင္နဲ႔ က်န္စစ္မင္း စီမံကိန္း၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မွာ က်ီစုအေရွ႕စီမံကိန္းနဲ႔ အျခား စီမံကိန္းေတြ ပါ၀င္တယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ရွင္းလင္း ေျပာဆိုပါတယ္။

More News
Up