တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ ၄ ဦး အစားထုိး၊ အမ်ဳိးသမီး ၂ ဦးပါ၀င္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ ၄ ဦးကုိ အစားထုိးေျပာင္းလဲလုိက္ၿပီး အမ်ဳိးသမီး ၂ ဦး ပါ၀င္ပါတယ္။

ဒီေန႔ က်င္းပတဲ့ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ န၀မ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း ပထမေန႔ရက္မွာ အစားထုိး ေျပာင္းလဲလုိက္တာ ျဖစ္ၿပီး ကတိသစၥာျပဳ လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ပါတယ္။

ဗုိလ္မွဴးထြန္းထြန္း၀င္း (ၾကည္း) အစား ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး စုိးစုိးျမင့္ (ၾကည္း) ကို လည္းေကာင္း၊ ဗိုလ္မွဴး ေက်ာ္ေက်ာ္သက္ (ၾကည္း) အစား ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး စန္းသီတာခင္ (ၾကည္း) ကို လည္းေကာင္း၊ ဗုိလ္မွဴးေလးႏုိင္ (ၾကည္း)အစား ဗိုလ္မွဴး ေဆြေလးျမင့္ (ၾကည္း)ကို လည္းေကာင္း၊ ဗိုလ္မွဴး ေက်ာ္မင္းေဇာ္ (ၾကည္း)အစား ဗုိလ္မွဴး တင့္လြင္ (ၾကည္း) တုိ႔ကုိ အစားထုိး ေျပာင္းလဲလုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ ၄ ဦးကုိ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကုိယ္တုိင္က အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ [gallery ids="50151,50146,50154,50155,50156,50157"]

//
More News
Up