ရွစ္ေလးလံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေဆြးေႏြးပဲြ ႏိုင္ငံေရး မူေဘာင္ခ်မွတ္

ရွစ္ေလးလံုး ၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ ေငြရတု အခမ္းအနား ျမင္ကြင္း
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီ သီရိခန္းမွာ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု ေငြရတု ေၾကညာစာတမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး စံုညီအစည္းအေ၀းတရပ္ကို ဇန္န၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔နံနက္ပိုင္းမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။ [caption id="attachment_50063" align="alignleft" width="300"]ရွစ္ေလးလံုး ၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ ေငြရတု အခမ္းအနား ျမင္ကြင္း ရွစ္ေလးလံုး ၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ ေငြရတု အခမ္းအနား ျမင္ကြင္း[/caption]ဒီကေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ အစည္းအေ၀းပဲြမွာ ႏိုင္ငံေရး အေျခခံမူေဘာင္ အဆိုျပဳခ်က္ မူၾကမ္း ၄ ခ်က္ကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ပထမအခ်က္အေနနဲ႔ အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စုဟာ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေရး၊ ဒုတိယအခ်က္က ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္ေရးေဆာင္ရြက္ရာမွာ ရွစ္ေလးလံုး ေငြရတုဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးလမ္းညႊန္ အျဖစ္ ခံယူေဆာက္ရြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး တတိယအခ်က္အေနနဲ႔ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးမူကို အေျခခံၿပီး အမ်ဳိးသားအင္အားစု အားလံုးပါ၀င္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ညီလာခံ က်င္းပေရးနဲ႔ ေနာက္ဆံုးအခ်က္အျဖစ္ အမ်ဳိးသား အင္အားစုမ်ားအၾကား တန္းတူ၊ ရည္တူ အျပန္အလွန္ ညိႇႏိႈင္းေရးျဖင့္ ရရွိလာတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ညီလာခံရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အနာဂတ္ မူ၀ါဒလမ္းညႊန္အျဖစ္ ခံယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ရွစ္ေလးလုံုး ၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ ေငြရတုကေနၿပီး ေၾကညာစာတမ္း တေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားက ညီညြတ္စြာ စည္းေ၀းဆံုးျဖတ္လိုက္တဲ့ ေၾကညာစာတမ္းမွာ အခ်က္ ၃ ခ်က္ပါ၀င္ပါတယ္။ နံပတ္ ၁ အခ်က္က ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လိုအပ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ခံယူသည္ဟု ပါရွိၿပီး ၂ အခ်က္အေနနဲ႔ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္နဲ႔ ေနာက္ဆံုးအခ်က္အျဖစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ဳိးသားျပည္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို ဦးတည္တဲ့ အမ်ဳိးသား အင္အားစုမ်ား ပါ၀င္တဲ့ ညီလာခံ တရပ္ က်င္းပႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ေၾကညာစာတမ္းကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန႔ျပဳလုပ္တဲ့ ေဆြးေႏြးပဲြကို ႏိုင္ငံေရးအေျချပဳ အဖဲြ႔အစည္း ၁၂၀ ေက်ာ္က ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

More News
Up