လွ်ပ္စစ္ ဥပေဒမူၾကမ္း လႊတ္ေတာ္မွာ တင္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူျဖန္႔ျဖဴး သံုးစြဲမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ဥပေဒ မူၾကမ္းသစ္တခု အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီေတြ ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္း ေရးဆြဲေနၿပီး ဒီဥပေဒမူၾကမ္းမွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းဖို႔ အေရးလည္း ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္ လွ်ပ္စစ္ဥပေဒကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး ေခတ္နဲ႔အညီ အသစ္ျပန္လည္ ျပဌာန္းဖို႔ ေရးဆြဲေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္ ဥပေဒမူၾကမ္းဟာ အၿပီးသတ္လုနီးပါး ျဖစ္ေနၿပီး ဒီ ဥပေဒအတည္ျပဳ ျပဌာန္းႏုိင္ေအာင္ လာမယ့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ တင္သြင္းဖို႔ ရွိေနတာပါ။ parlimentဒီဥပေဒမူၾကမ္းမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ယူမႈကို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို မထိခိုက္ေစမယ့္ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းနဲ႔ အညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ထည့္သြင္းေရး ဆြဲထားတယ္လို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သယံဇာတနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးရာ ေကာ္မတီ၀င္ ေနျပည္ေတာ္ ဥတၱရသီရိ ၿမဳိ႕နယ္ အမတ္ ဦးမင္းသူက ေျပာပါတယ္။ “အခန္းတခန္းအေနနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႔အညီ ထုတ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အရည္အေသြးပဲျဖစ္ျဖစ္ အဲဒါေတြက ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႔ အညီ ထည့္ထားပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒပါအခ်က္ေတြ တည္ဆဲဥပေဒပါ အခ်က္ေတြကို ကိုက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဥပေဒထဲမွာ ျပဌာန္းေရးဆဲြထားပါတယ္။” သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္အေရး လႈပ္ရွားသူေတြကေတာ့ အစိုးရအေနနဲ႔ စြမ္းအင္ထုတ္ယူမႈေတြနဲ႔၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ တိက်တဲ့ မူ၀ါဒေတြ ရွိသင့္ၿပီး ဒီမူ၀ါဒေတြအေပၚအေျခခံကာ ဥပေဒေတြကို ေရးဆြဲျပဌာန္း သင့္တယ္လို႔ ေထာက္ျပေ၀ဖန္ၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္ Eco Deve အဖဲြ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါရိုက္တာ ဦး၀င္းမ်ဳိးသူကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူမႈကို ဥပေဒအရ ကန္႔သတ္ထားသင့္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ “ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းသမား အေနနဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြးကေန လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္တာကို လံုး၀နီးပါးေလာက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ခ်င္တယ္။ ရွိၿပီးသားေတြေတာ့ ထားလိုက္ေတာ့ ေနာက္လာမယ့္ ဟာကို ထိန္းခ်ဳပ္ခ်င္တယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ အဲဒီထဲမွာေတာ့ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးေတာ့ မပါဘူးေပါ့။ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးဆိုတာ စက္ခ်ဳပ္ရုံေတြ ရွိတယ္။ ဒီျပင့္စက္ရုံေတြရွိတယ္။ အဲဒီ စက္ရုံေတြက ေက်ာက္မီးေသြးကို ယူ။ သူတို႔ လိုအပ္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ထုတ္ သံုးေပါ့။ အဲဒါေတြ ကိုေတာ့ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးအလုိ႔ငွာ အတင္းအက်ပ္ေတာ့ မလုပ္ခ်င္ဘူး။ ပိုေကာင္းမြန္တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာလံုျခံဳေရး အစီအမံေတာ့ ထားသင့္တယ္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးတဲ့ဟာေတာ့ လံုး၀ ကန္႔သတ္ခ်င္တယ္။” ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူမႈဟာ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုိက္ပ်က္စီးေစရံု သာမက လူေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးကိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ အႏၱရာယ္ရွိ ေနတာပါ။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္ ဦး၀င္းမ်ဳိးသူက “က်န္းမာေရးေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔က ကန္႔သတ္ခ်င္တာ။ လက္ရွိ က်န္းမာေရး စာရင္းဇယားအရ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေတြ ေသႏႈန္းမႈအျမင့္ဆံုးက အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေရာဂါေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီဟာ ကလည္း ေတာ္ေတာ္ကို ျဖစ္ပြားမႈေကာ ေသဆံုးမႈေကာ အျမင့္ဆံုးပဲ။ ဆက္ၿပီးေတာ့ ႀကီးထြားေနမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္ထဲက ကေလး ေသႏႈန္း ေလ်ာ့ခ်မယ့္ ရည္မွန္းခ်က္က ျပည့္စံုမွာ မဟုတ္ဘူး။ နံပတ္ ၂ က ဘာလည္းဆိုေတာ့ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာေတြ သံုးလို႔ ညစ္ညမ္းတဲ့ ပစၥည္းေတြ နည္းႏို္င္တယ္လို႔ပဲ ေျပာအံုး က်ေနာ္တို႔မွာ ေက်ာက္မီးေသြးက မလုပ္ႏိုင္တဲ့ အခ်က္က ကာဗြန္ထုတ္လုပ္မႈ အရမ္းျမင့္ လိမ့္မယ္။ ကာဗြန္ထုတ္လုပ္မႈ အရမ္းျမင့္ရင္ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းစံထားေတြက ႏိုင္ငံအလုိက္ ကာဗြန္ထုတ္လုပ္မႈေတြကို ေလ်ာ့ခ်ဖို႔ ကန္႔သတ္လာတာျဖစ္တဲ့အတြက္ က်ိန္းေသေပါက္ ႏိုင္ငံေရးအရ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္လိမ့္မယ္။ ေနာက္တခုက ႏုိင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး အေနအထား အရလည္း ေက်ာက္မီးေသြးကို ပိတ္ပင္တယ္။ အဲဒီလို အဆင့္ျမင့္တဲ့ ေက်ာက္မီးေသြး စက္ရုံေတြ ေထာင္ရင္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ရွိတဲ့ ေဒသေက်ာက္မီးေသြးနဲ႔ သံုးလို႔မရဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ထြက္တဲ့ ေက်ာက္မီးေသြးရဲ႕ အရည္အေသြးက အားနည္းတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွားတို႔ ၾသစေတးလ်တို႔က သြင္းရမယ္။ အဲဒီေတာ့ ကိုယ့္ဆီကလည္း မထြက္ဘူး။ သူမ်ား ႏွာေခါင္းေပါက္နဲ႔ အသက္ရႈရမွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး ရႈေထာင့္ဘက္က ၾကည့္ရင္ ဘယ္လိုမွ လက္ခံႏို္င္တဲ့ အတိုင္းအတာ မဟုတ္ဘူး။ ၿပီးေတာ့ ထုတ္မယ့္ ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားက ျပည္တြင္း သံုးဖို႔ထက္ ထိုင္းႏိုင္ငံကို ေရာင္းဖို႔က မ်ားေနတယ္ဆိုေတာ့ ဘယ္လို႔ ဘယ္လို အခ်က္နဲ႔မွ လက္ခံရမွန္းကို မသိဘူးျဖစ္ေနတယ္”လို႔ ေျပာပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ဥပေဒ မူၾကမ္းကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သယံဇာတနဲ႔ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးရာ ေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးနဲ႔ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနေတြျဖစ္တဲ့ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၊ စြမ္းအင္၊ သစ္ေတာနဲ႔ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးရာဌာနက တာ၀န္ရွိသူနဲ႔ ပညာရွင္ေတြ မေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႔ဆံု ညိႇႏိႈင္း ဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီဥပေဒမူၾကမ္းမွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္၊ ျဖန္႔ျဖဴး ပို႔လႊတ္ ေရာင္းခ်တာနဲ႔ လွ်ပ္စစ္္မီတာခ ေကာက္ခံတဲ့ စနစ္ေတြအပါအ၀င္ အခန္းေပါင္း ၁၅ ခန္း ပုဒ္မေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ပါ၀င္တာျဖစ္ပါတယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up