အမ်ိဳးသားစီးပြားေရး စီမံကိန္းမူၾကမ္း ေဆြးေႏြး

ဓာတ္ပံု - သမၼတရုံး၀က္ဆိုဒ္
ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာ သမၼတအပါအ၀င္ အစိုးရအဖဲြ႔၀င္ေတြဟာ လာမယ့္ ၂၀၁၄ - ၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရး စီမံကိန္းမူၾကမ္းကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးနဲ႔ ေသာက္သံုးေရ ရရွိေရးကို အဓိက ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔က သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ [caption id="attachment_49844" align="alignleft" width="300"]ဓာတ္ပံု - သမၼတရုံး၀က္ဆိုဒ္ ဓာတ္ပံု - သမၼတရုံး၀က္ဆိုဒ္[/caption]ဒါအျပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး၊ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ား ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးတက္ေရးကိုလည္း ရည္မွန္းခ်က္ထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ၀န္ေဆာင္မႈက႑အတြက္ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ တိုးတက္ရမယ္လို႔ လ်ာထားၿပီး လယ္ယာက႑ကိုေတာ့ ၃ ဒႆမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုးတက္ဖို႔ပဲ လ်ာထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းအလုိက္ကေတာ့ ခ်င္းျပည္နယ္ကို ၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ တိုးတက္ဖို႔ လ်ာထားၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ကိုေတာ့ တိုးတက္မႈ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ အနည္းဆံုး လ်ာထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

//
More News
Up