ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ အမိန္႔ ထုတ္ျပန္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံး

(အမိန္႔အမွတ္၊ ၅၁/ ၂၀၁၃)

၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၃ ရက္

(၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္)

ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ အမိန္႔

u thein sein copy၁။ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး အတြက္ လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ စည္းလုံး ညီၫြတ္ေရး အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အားလုံး ပါဝင္ႏိုင္ေစေရး အတြက္ လည္းေကာင္း၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထား မႈကို အေလးေပးေသာ အားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ ေမတၱာႏွင့္ ေစတနာကို နားလည္ၾကၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အျဖစ္သို႔ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေစေရး အတြက္ လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂ဝ၄၊ ပုဒ္မခြဲ (က)အရ ဤအမိန္႔ကို ထုတ္ျပန္ လိုက္သည္။

၂။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔ႏွင့္ ထိုေန႔ မတိုင္မီ အပိုဒ္ (၃)ပါ ျပစ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ -

(က) ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း ခံေနရသူ အားလုံးကို ျပစ္ဒဏ္ လြတ္ၿငိမ္း ခြင့္ျပဳလိုက္သည္။

(ခ) သက္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံးမ်ားရွိ ၾကားနာ စစ္ေဆးဆဲ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ အမႈမ်ားကို ပိတ္သိမ္းၿပီး တရားခံ မ်ားအား အမႈမွ ခ်က္ခ်င္း လႊတ္ရမည္။

(ဂ) စုံစမ္း အေရးယူဆဲ ျဖစ္ေသာ အမႈမ်ားကို ဆက္လက္ အေရးယူျခင္း မျပဳဘဲ ပိတ္သိမ္းရမည္။

၃။ ဤအမိန္႔အရ ေအာက္ပါ ျပစ္မႈမ်ား၌သာ ျပစ္ဒဏ္ ခံေနရသူမ်ား၊ ၾကားနာ စစ္ေဆးဆဲ ခံေနရသူမ်ားႏွင့္ စုံစမ္း အေရးယူဆဲ ခံေနရသူမ်ား ပါဝင္သည္-

(က) မတရားအသင္း အက္ဥပေဒပါ ျပစ္မႈမ်ား၊

(ခ) ႏိုင္ငံေတာ္ သစၥာေဖာက္ဖ်က္ ပုန္ကန္မႈ (ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂၂)၊

(ဂ) အၾကည္ၫိုပ်က္ေအာင္ ျပဳလုပ္မႈ (ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂၄-က)၊

(ဃ) ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒပါ ျပစ္မႈမ်ား၊

(င) ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္း လွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ ျပစ္မႈမ်ား၊

(စ) အမ်ားျပည္သူ၏ အက်ိဳး ပ်က္စီးေစမႈ (ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၀၅)၊

(ဆ) ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္၊ အေရးေပၚ စီမံမႈ အက္ဥပေဒပါ ျပစ္မႈမ်ား။

၄။ ဤအမိန္႔အရ ေပးအပ္ေသာ အခြင့္အေရးသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္းတြင္ က်ဴးလြန္ေသာ အပိုဒ္ (၃)ပါ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိေစရ။

(ပုံ) သိန္းစိန္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up