ဖက္ဒရယ္ဒီမုိုကေရစီ မဟာမိတ္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္း

ဦး​ခင်​ေမာင်​ေဆွ (ဓာတ်ပံု - ရိုက်တာ)
တိုင္းရင္းသားပါတီေတြ အပါအ၀င္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ၉ ခု ပူးေပါင္းၿပီး ဖက္ဒရယ္ဒီမုိုကေရစီ မဟာမိတ္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ဖို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ဒီေန႔ ေဆြးေႏြး သေဘာတူလိုက္ၾကပါတယ္။ [caption id="attachment_14297" align="alignright" width="300"]ဦး​ခင်​ေမာင်​ေဆွ (ဓာတ်ပံု - ရိုက်တာ) ဦး​ခင်​ေမာင်​ေဆွ (ဓာတ်ပံု - ရိုက်တာ)[/caption]ပါတီငယ္ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ေတြ လူထုၾကားထဲ အင္နဲ႔အားနဲ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေရာက္သြားေအာင္လုပ္ခ်င္လို႔ ဖြဲ႔တာျဖစ္ေၾကာင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႔ထဲ ပါ၀င္တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစုပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေျပာပါတယ္။ အခုဖြဲ႔ဖို႔ သေဘာတူလိုက္ၾကတဲ့ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္အဖြဲ႔ဟာ အရင္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီေတြ စုဖြဲ႔ခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ဆယ္ပါတီ မိတ္ေဆြမ်ားအဖြဲ႔နဲ႔ ဘယ္လို ကြာျခားမႈေတြ ရွိေနသလဲ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစုပါတီ ဦးခင္ေမာင္ေဆြကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္မဟာ မိတ္အဖြဲ႔မွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ၊ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ၊ ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ၊ ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီပါတီ၊ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ၊ မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ၊ ခ်င္းတုိးတက္ေရးပါတီ နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားမ်ား ညီညြတ္ေရးပါတီတို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။

//
More News
Up