႐ွမ္းနီလူမ်ိုးမ်ားကို ဖမ္းဆီးမႈ စြပ္စြဲခ်က္ ေကအုိင္ေအ ျငင္းဆိုိ | DVB