လြတ္လပ္ျခင္း

ကြ်န္ုပ္သည္ လြတ္လပ္မႈကို ငတ္မြတ္ေတာင့္တလ်က္ ေမြးဖြားလာခဲ့သူ မဟုတ္ပါ။ လြတ္လပ္စြာ ေမြးဖြားလာခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ုပ္ စဥ္းစားမိသမွ် နည္းမ်ဳိးစံု လြတ္လပ္ခဲ့သည္။ မိခင္ျဖစ္သူ၏ တဲအိမ္အနီးက ကြင္းျပင္မ်ားထဲတြင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေျပးလြွႊားနိုင္ခြင့္ ႐ွိခဲ့သည္။  ႐ြာကို ျဖတ္သန္း စီးဆင္းေနေသာ ေရၾကည္စမ္းေခ်ာင္းအတြင္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ကူးခတ္နုိင္ခြင့္လည္း ႐ွိခဲ့သည္။ ၾကယ္စံု လင္းလက္ေသာ ေကာင္းကင္ေအာက္မွာ   လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေျပာင္းဖူး ဖုတ္စား နိုင္ခြင့္လည္း ႐ွိခဲ့သည္။ တလွမ္းခ်င္း သြားေနေသာ ကြ်ဲနြားတို့၏ ေက်ာကုန္းျပင္က်ယ္ေပၚမွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ တက္စီးနိုင္ခြင့္လည္း ႐ွိခဲ့သည္။ ဖခင္ျဖစ္သူ၏ စကားကို နားေထာင္သေ႐ြ့၊ လူမ်ဳိးစု ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို လိုက္နာသေ႐ြ့ လူတို့ သတ္မွတ္ထားသည့္  ဥပေဒအရေသာ္ လည္းေကာင္း ဘာသာေရးက ျပ႒ာန္းထားသည့္  စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရေသာ္လည္း ျပဿနာတက္ျခင္း မ႐ွိခဲ့ေပ။ သို့ေသာ္ ကေလးဘ၀၏လြတ္လပ္မႈသည္ လြတ္လပ္မႈအစစ္မဟုတ္ဘဲ မိမိဖာသာ လြဲမွားထင္ျမင္ ထားခ်က္မွ်သာ ျဖစ္သည္ဟု သိျမင္လုိက္ေသာအခ်ိန္နွင့္ လူငယ္လူ႐ြယ္တဦး အျဖစ္ျဖင့္ မိမိ၏ လြတ္လပ္မႈသည္ လုယူခံေနရေလျပီဟု သိျမင္လိုက္ေသာ အခ်ိန္တို့တြင္ကား လြတ္လပ္မႈကို စတင္ ငတ္မြတ္ေတာင့္တမိေတာ့သည္။ Mandelaပထမဆံုးအားျဖင့္ ေက်ာင္းသားဘ၀တြင္ လြတ္လပ္မႈကို စတင္ေတာင့္တခဲ့ပါသည္။ သို့ေသာ္ ယင္းေတာင့္တမႈမွာ မိမိတကိုယ္ေတာ္အတြက္သာ ေတာင့္တခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ညအခ်ိန္ အျပင္ ထြက္နိုင္သည့္ လြတ္လပ္မႈမ်ဳိး လိုခ်င္သည္။ ကိုယ္ဖတ္ခ်င္သည့္စာ ဖတ္နိုင္သည့္ လြတ္လပ္မႈမ်ဳိး ရခ်င္သည္။ ကိုယ္သြားခ်င္သည့္ေနရာကို သြားနိုင္သည့္ လြတ္လပ္မႈမ်ဳိး ႐ွိခ်င္သည္။ စင္စစ္ ယင္း လြတ္လပ္မႈမ်ားမွာ ခဏပန္း လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ဂ်ဳိဟန္နစၥဘာ့ဂ္ျမို ့ေတာ္တြင္ ေျပာင္းေ႐ြွႊ ့ေနထုိင္ရသည့္ လူငယ္တေယာက္အျဖစ္နွင့္ကား အေျခခံက်၍ ဂုဏ္သိကၡာ႐ွိေသာ လြတ္လပ္မႈမ်ားကို လိုခ်င္ေတာင့္တလာေတာ့သည္။ မိမိစြမ္းရည္ စြမ္းအားကို ထုတ္ေဖာ္နိုင္ခြင့္႐ွိသည့္ လြတ္လပ္မႈမ်ိုး၊ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ထိုက္တန္သည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းကို လုပ္ခြင့္႐ွိသည့္ လြတ္လပ္မႈမ်ဳိး၊ အိမ္ေထာင္ျပုျပီး မိသားစု ထူေထာင္နိုင္ခြင့္ ႐ွိသည့္လြတ္လပ္မႈမ်ဳိး၊ တရားဥပေဒနွင့္ အညီ ေနေသာ လူတေယာက္အတြက္ အေနွာင့္အယွက္ကင္းကင္း ေနထိုင္ခြင့္႐ွိသည့္ လြတ္လပ္မႈမ်ဳိး အစ႐ွိသည့္ လြတ္လပ္မႈမ်ားကို လိုခ်င္ ေတာင့္တခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို့ေနာက္ေသာ္ကား မလြတ္လပ္သည့္သူမွာ ကြ်န္ုပ္တဦးတည္း မဟုတ္ဘဲ ကြ်န္ုပ္၏ ညီအကို ေမာင္နွမမ်ားလည္း မလြတ္လပ္ၾကပါလားဟု တစစ သိျမင္လာေတာ့သည္။ ကြ်န္ုပ္၏ လြတ္လပ္မႈသည္သာ ျဖတ္ေတာက္ခံရသည္မဟုတ္ဘဲ လူတိုုင္း၏ လြတ္လပ္မႈလည္း ျဖတ္ေတာက္ခံေနရပါလားဟု သိျမင္လာသည္။ လူတိုင္းကလည္း ကြ်န္ုပ္ျမင္သကဲ့သို့ပင္ ျမင္ေနၾကသည္ဟု သိလာသည္။ ယင္း အသိအျမင္သည္ အာဖရိကအမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ပါတီသို့ ၀င္ေရာက္ျပီးသည့္ ေနာက္တြင္ ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ တကိုယ္ေတာ္လြတ္လပ္မႈအား လိုခ်င္ ေတာင့္တျခင္းသည္ ျပည္သူလူထု၏ လြတ္လပ္မႈအား လိုခ်င္ေတာင့္တျခင္းအျဖစ္သို့ ေျပာင္းလဲသြားသည့္အခ်ိန္တြင္ ယင္း အသိအျမင္ ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုအား ဂုဏ္သိကၡာ႐ွိ႐ွိ၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေလးစားမႈ ႐ွိ႐ွိ ေနထိုင္နိုင္သည့္ လြတ္လပ္မႈမ်ဳိး ရ႐ွိေစခ်င္ေသာ ယင္းဆနၵသည္ပင္ ကြ်န္ုပ္၏ ဘ၀ကို သက္၀င္လႈပ္႐ွားေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းဆနၵကပင္ ေၾကာက္လန့္တတ္ေသာ လူငယ္တေယာက္ကို ရဲ၀ံ့ေသာ လူတေယာက္ အျဖစ္သို့ ေျပာင္းလဲေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တရားဥပေဒ ေလးစား လိုက္နာတတ္ေသာ ေ႐ွ့ေနတေယာက္ကို တရားဥပေဒ ခ်ိုးေဖာက္တတ္ေသာ ရာဇ၀တ္သား တေယာက္အျဖစ္သို့ ေျပာင္းလဲေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ မိသားစုအေပၚ ခ်စ္ခင္တြယ္တာေသာ လူတေယာက္ကို အိုးမဲ့အိမ္မဲ့လူတေယာက္အျဖစ္သို့ ေျပာင္းလဲေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လူေတြၾကားမွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ၾကီး ေနထိုင္တတ္ေသာ လူတေယာက္ကို ဧကစာရီက်င့္ေသာ ရေသ့ ရဟန္းတပါးအျဖစ္သို့ ေျပာင္းလဲေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အက်င့္သိကၡာအရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ စြန့္လြွႊတ္အနစ္နာခံမႈတြင္ လည္းေကာင္း ကြ်န္ုပ္သည္ အျခားလူတေယာက္ထက္ သာလြန္ျခင္းမ႐ွိပါ။ သို့ေသာ္ ကြ်န္ုပ္၏ ျပည္သူလူထုသည္ လြတ္လပ္မႈနွင့္ ကင္းေ၀းေနသည္ဟု သိေနေသာအခ်ိန္တြင္ကား မိမိအေပၚ ခြင့္ျပုထားသည့္ အနည္းအက်ဥ္း လြတ္လပ္မႈမ်ားကိုပင္ ကြ်န္ုပ္ ခံစားနိုင္ျခင္း မ႐ွိေတာ့ပါ။ လြတ္လပ္မႈဟူသည္ကား ခြဲျခားပိုင္းကန့္၍ ရနိုင္ေသာ အရာမဟုုတ္။ ျပည္သူတေယာက္ အေပၚတြင္ ခ်ည္ေနွာင္ထားေသာ ေနွာင္ၾကိုးမ်ားသည္ ျပည္သူတရပ္လံုးအေပၚတြင္ ခ်ည္ ေနွာင္ထားေသာ ေနွာင္ၾကိုးမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူတရပ္လံုးအေပၚတြင္ ႐ွိေနေသာ ေနွာင္ၾကိုးမ်ားသည္ ကြ်န္ုပ္အေပၚတြင္ ႐ွိေနေသာ ေနွာင္ၾကိုးမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းေထာင္ထဲ၌ မိမိတဦးတည္း နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထုုိင္ခဲ့ရေသာ ကာလအတြင္းတြင္ မိမိ၏ ျပည္သူလူထုအတြက္ လြတ္လပ္မႈကို ငတ္မြတ္ေတာင့္တခ်က္သည္ အသားျဖူ၊ အသားမဲ လူသားအားလံုးအတြက္ လြတ္လပ္မႈကို ငတ္မြတ္ေတာင့္တခ်က္အျဖစ္သို့ ေျပာင္းလဲသြားေတာ့ သည္။ Long_Walk_to_Freedomခ်ဳပ္ခ်ယ္သူသည္လည္း ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံရသူကဲ့သို့ပင္ လြတ္လပ္မႈ လိုအပ္သည္ဟု ကြ်န္ုပ္ သိျမင္လာသည္။ အျခားလူတေယာက္၏ လြတ္လပ္မႈကို လုယူသည့္ သူသည္ အမုန္းတရား၏ အက်ဥ္းသား ျဖစ္ေနသည္။ သူသည္ မနာလို၀န္တိုျခင္းနွင့္  စိတ္ဓာတ္ေသးသိမ္ျခင္း  ဟူေသာ သံတိုင္တို့ေနာက္တြင္ အက်ဥ္းက် ခံေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ လြတ္လပ္မႈကိုု အလုယူခံရ သူသည္ လြတ္လပ္မႈ မ႐ွိသကဲ့သို့ပင္  လြတ္လပ္မႈကို လုယူသူသည္လည္း လြတ္လပ္မႈနွင့္ ကင္းေ၀း ေနရသည္။ ခ်ဳပ္ခ်ယ္သူေရာ၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံရသူပါ သူတို့တြင္႐ွိေသာ လူ ့ဂုဏ္ရည္သိကၡာကို အလုယူခံေနရသည္။ အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္ေသာအခါ ကြ်န္ုပ္၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ခ်ဳပ္ခ်ယ္သူမ်ားေရာ၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံရသူမ်ားပါ အားလံုး လြတ္လပ္မႈ ရေအာင္ ၾကိုးပမ္းေရး ျဖစ္လာသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ယင္း ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ျပီဟု တခ်ို ့က ဆိုၾကသည္။ ကြ်န္ုပ္ကေတာ့ မေအာင္ျမင္ေသးဟု ျမင္ေနပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ ကြ်န္ုပ္တို့ မလြတ္လပ္ၾကေသးပါ။ လြတ္လပ္မႈ ရေအာင္ လုပ္နိုင္ခြင့္ကို ရေန ျခင္းမွ် ျဖစ္သည္။ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ကို ရေနျခင္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။ ကြ်န္ုပ္တို့သည္ ကြ်န္ုပ္တို့ ေလွ်ာက္လမ္းေနေသာ ခရီး႐ွည္ၾကီး၏ ေနာက္ဆံုးပန္းတိုင္ကို ေျခမခ်နုိင္ေသးပါ။ ပိုမို ေ၀းလံ၍ ပိုမို ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ ခရီး႐ွည္ၾကီးအတြက္ ပထမဆံုး ေျခလွမ္းကို လွမ္းနိုင္ျခင္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ျခင္းဟူသည္မွာ မိမိအေပၚတြင္ ခ်ည္ေနွာင္ထားသည့္ ေနွာင္ၾကိုးမ်ားကို ျဖည္ခ်ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမွ် မဟုတ္ပါ။ လြတ္လပ္ျခင္း ဟူသည္မွာ အျခားသူတို့၏ လြတ္လပ္မႈကို ေလးစားျမွင့္တင္ေပးေသာ ဘ၀တြင္ ေနထိုင္နိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္မႈကို ကြ်န္ုပ္တို့ အဘယ္ေလာက္အထြတ္အျမတ္ထားသည္ ဟူေသာ အခ်က္အေပၚ စမ္းသပ္မႈသည္ ယခုမွ အစ ႐ွိပါေသးသည္။ ကြ်န္ုပ္သည္ လြတ္လပ္မႈသို့ ဦးတည္ေသာ ခရီး႐ွည္ၾကီးကို ေလွ်ာက္လမ္းခဲ့သည္။ ခရီး႐ွည္ၾကီးတေလွ်ာက္ ခလုတ္မထိ ဆူးမျငိရန္၊  ေျခလွမ္းမမွားရန္ ၾကိုးစားခဲ့ပါသည္။ သို့ေသာ္ လြတ္လပ္မႈသို့ ခရီး႐ွည္ၾကီးကို ေလွ်ာက္လွမ္းရင္း လ်ွို့၀ွက္ခ်က္တခုကို ေတြ့႐ွိခဲ့သည္။ ေတာင္ျမင့္တလံုး၏ ထိပ္သို့ေရာက္လွ်င္ ေနာက္ထပ္ တက္စရာ ေတာင္ျမင့္မ်ားစြာကို ျမင္ရလိမ့္မည္ဟူေသာ လွ်ို့၀ွက္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္ကား ကြ်န္ုပ္အဖို့ ေခတၱခဏ အနားယူခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ကြ်န္ုပ္၏ ပတ္ပတ္လည္တြင္ တည္႐ွိေသာ အလြန္တင့္တယ္လွပသည့္ ႐ႈျမင္ကြင္းကို ၾကည့္ဖို့၊ မိမိ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ေသာ ခရီးအကြာအေ၀းကို ျပန္လွည့္ၾကည့္ဖို့ အနားယူျခင္းမွ် ျဖစ္သည္။ ကြ်န္ုပ္အဖို့ ေခတၱခဏသာ အနားယူနိုင္ပါမည္။ လြတ္လပ္မႈနွင့္အတူ တာ၀န္ယူမႈလည္း ပါလာသည္ျဖစ္ရာ ကြ်န္ုပ္အေနနွင့္ အၾကာၾကီး မနားနုိင္ပါ။ ခရီး႐ွည္ၾကီး မဆံုးေသးပါေလ။     ။ (Nelson Mandela  ကိုယ္တိုင္ေရး အတၳုပၸတၱိ Long Walk to Freedom စာအုပ္၏ ေနာက္ဆံုးအခန္း Freedom မွ ေကာက္နုတ္ျပန္ဆိုပါသည္။) ဘာသာျပန္သူ- ေမာင္သာမည

More News
Up