အဂတိလုိက္စားမႈအဆင့္ ယခင္နွစ္ထက္ ျမန္မာနုိင္ငံ ေလ်ာ့နည္း

ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ အဂတိလုိက္စားမႈဟာ အရင္နွစ္ေတြထက္ ေလ်ာ့နည္းလာတယ္လို့ အဂတိ တုိက္ဖ်က္ေရး နိုုင္ငံတကာအဖြဲ့က ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။ CPI2013_AsiaPacific_english_620ကမာၻ့နိုင္ငံေပါင္း ၁၇၇  နုိင္ငံအထဲက   ျမန္မာနိုင္ငံဟာ အဆင့္ ၁၅၇  ေနရာမွာ ရိွျပီး အရင္နွစ္ေတြထက္စာရင္ ျမန္မာနိုင္ငံဟာ အဂတိလုိက္စားမႈ နည္းလာျပီး  ေနရာအဆင့္ တုိးလာတယ္လိုု့ အဂတိလုိက္စား တုိက္ဖ်က္ေရး နိုင္ငံတကာအဖြဲ့က ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္ေန့ ထုုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ျမန္မာနုိင္ငံမွာ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရိွလာျပီးေနာက္ အဂတိလိုုက္စာမႈနဲ့ ပတ္သက္ျပီး အမွတ္ေကာင္း ပိုရလာတာ ျဖစ္တယ္လို့ ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုမွ အေျပာင္းအလဲေတြ စတင္ေနတဲ့အတြက္ အစုိးရအေနနဲ့ လာဘ္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြ အမ်ားၾကီး လုိေသးတယ္လုိ့ ေျပာပါတယ္။ ၂၀၁၂ တုန္းက ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ လာဘ္စားမႈအဆင့္ဟာ ၁၇၂ ေနရာမွာ ရိွျပီး ျမန္မာနိုုင္ငံရဲ့ ေအာက္မွာ ဆုုိမာလီယား၊  ေျမာက္ကိုးရီးယား၊  ဆူဒန္နဲ့ အာဖဂနစၥတန္ ၄ နိုုင္ငံသာ  ရိွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၂၀၁၃ မွာေတာ့  ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ ေအာက္မွာ  နိုင္ငံေပါင္း ၂၀ ေလာက္ရိွေနျပီး ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ လာဘ္စားမႈေတြဟာ ခါတုိင္းနွစ္ေတြထက္ အဆင့္ေနရာ တုုိးရလာတယ္လိုု့ ထုုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ လာဘ္စားမႈ အကင္း႐ွင္းဆုုံးနိုင္ငံေတြကို အမွတ္ ၉၀ ကေန ၁၀၀ အထိ ေပးထားျပီး အနိမ့္ဆုံးနိုင္ငံေတြကေတာ့ ၀ ကေန ၉  အထိ ေပးထားပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံကေတာ့ ၂၀၁၂ က အမွတ္ ၁၉ သာရခဲ့ျပီး ၂၀၁၃ မွာ အမွတ္ ၂၁  ေနရာမွာ ရတဲ့အတြက္ အမွတ္ ၂၀ ကေန ၂၉ အုပ္စုထဲမွာ ပါဝင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈ အကင္းမဲ့ဆုံးနိုင္ငံေတြကေတာ့ နယူးဇီလန္နဲ့ ဒိန္းမတ္နိုင္ငံေတြ ျဖစ္ျပီး အဆုိးဆုံး အဂတိလိုုက္စားမႈ႐ွိတဲ့ နိုင္ငံေတြကေတာ့ ဆိုမားလီယားနဲ့ ေျမာက္ကိုရီးယားနိုင္ငံေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အာ႐ွနဲ့ ပစိဖိတ္နိုင္ငံေတြရဲ့ တ၀တ္ေက်ာ္ေလာက္ကေတာ့ အမွတ္ ၄၀ ေအာက္မွာ ရိွၾကပါတယ္။

More News
Up