မွန္ကုန္တဲ့ နုိင္ငံေရး နည္းလမ္းေတြနဲ့ ညိွနႈိင္းဖုိ့ သနိၷ႒ာန္ ခ်ထားေၾကာင္း သမၼတ ေျပာ

အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကုိ ေဆာင္႐ြက္တဲ့ေနရာမွာ ဒီမုိကေရစီအေရးကုိ ေနွာင့္ေနွးေစတဲ့ အစြန္းနဲ့ ျမန္ဆန္းလြန္းတဲ့ အစြန္းနွစ္ပါးကုိ ေ႐ွာင္႐ွားျပီး လက္ေတြ့ နုိင္ငံေရး အေျခအေနကုိ ထင္ဟပ္တဲ့ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈေတြနဲ့ လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္လုိ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။ thein seinသမၼတအေနနဲ့ ဒီဇင္ဘာလအတြက္ ျပည္သူလူထုကု ေရဒီယုိကေန ေျပာတဲ့ မိန့္ခြန္းမွာ ထည့္သြင္း ေျပာဆုိသြားတာပါ။ ဒါ့အျပင္ ဖြဲ့စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ လက္႐ွိ နုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲနဲ့  အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ အားျဖည့္ရာ ေရာက္ေစမယ့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိုး ႐ွိဖုိ့လုိ တယ္လုိ့ ေျပာပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆြးေနြးတဲ့အခါမွာ တုိင္းရင္းသား ေတြရဲ့ လုိလားခ်က္ေတြကို မွန္ကုန္တဲ့ နုိင္ငံေရး နည္းလမ္းေတြနဲ့  ညိွနႈိင္းဖုိ့  အခုိင္အမာ သနိၷ႒ာန္ ခ်ထားတယ္လုိ့  ဆုိပါတယ္။ လာမယ့္ ဘားအံ ညီလာခံမွာ အစြန္းတရားကုိ ေ႐ွာင္နုိင္တဲ့ ေဆြးေနြးညိွနႈိင္းမႈေတြကေန ရလဒ္ေကာင္းေတြရျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းေတြ အဆင့္လုိက္ တုိးျမွင့္ လုပ္ေဆာင္သြားဖုိ့ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း သမၼတက ေျပာဆုိသြားပါတယ္။

More News
Up