အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းသူမ်ားေန့အတြက္ အၾကိုလႈပ္႐ွားမႈ ျပိုင္ပြဲမ်ား ျပုလုပ္

ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္ေန့တြင္ က်ေရာက္သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းသူမ်ားေန့ကို ၾကိုဆို ဂုဏ္ျပုေသာအားျဖင့္ အၾကို လႈပ္႐ွားမႈအျဖစ္ ပန္းခ်ီ၊ အကနဲ့ အဆိုျပိုင္ပြဲကို လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန လက္ေအာက္႐ွိ မသန္စြမ္းသက္ငယ္ေက်ာင္းတြင္ က်င္းပ ျပုလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဓာတ္ပံု - ရီမာတင္ [gallery ids="47043,47044,47045,47046"]

More News
Up