အမတ္မ်ားကို ဒု၀န္ၾကီးအဆင့္ လစာေပးရန္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ တင္သြင္း

ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနဟာ နို၀င္ဘာ ၅ ရက္ေန့က က်င္းပတဲ့ အမ်ိုးသားလြွႊတ္ေတာ္မွာ “ျပည္သူ့လြွႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိုးသားလြွႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသၾကီး သို့မဟုတ္ ျပည္နယ္လြွႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို့မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖဲြ့၀င္မ်ား၏ ခ်ီးျမွင့္ေငြနွင့္ စရိတ္မ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒ ကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ” ကို တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ပုဒ္မ ၁၄ ပါ ၀င္ေငြခြန္ ေကာက္ခံတာကို ပယ္ဖ်က္ဖို့ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက လစာ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကိုပါ ျပင္ဆင္လိုက္ျပီး နဂိုက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အမတ္တဦး ၁ လ က်ပ္ ၃ သိန္း လစာ သတ္မွတ္ထားရာကေန ဒု၀န္ၾကီးရဲ့ လစာနဲ့ ညီမွ်တဲ့ ၁ လ က်ပ္ ၆ သိန္းေပးဖုိ့ အခ်က္ကို ျဖည့္စြက္ျပီး လြွႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ ဒီ ဥပေဒၾကမ္းပါ အခ်က္ကို လြွႊတ္ေတာ္နွစ္ရပ္က အတည္ျပုျပီးရင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အမတ္ေတြဟာ အစိုးရအဖဲြ့ ဒု၀န္ၾကီးေတြနဲ့ တန္းတူ ၁ လ က်ပ္ ၆ သိန္း ရ႐ွိေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ နွစ္တုန္းကေတာ့ အမတ္ေတြဟာ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ပုဂၢိုလ္ ဟုတ္မဟုတ္ အၾကီးအက်ယ္ အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ခဲ့ဖူးျပီး ဖဲြ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုး တဖြဲ့လံုး နုတ္ထြက္သြားခဲ့ပါတယ္။

More News
Up