အပစ္ရပ္စဲေရး ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ ၁၁ ခ်က္

တ႐ုတ္-ျမန္နယ္စပ္ ေကအိုင္အို ဌာနခ်ဳပ္႐ွိ မဒန္ခန္းမမွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အင္အားစုေတြ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္ေန့ကေန နို၀င္ဘာ ၂ ရက္ေန့အထိ ၄ ရက္တိုင္တိုင္ က်င္းပျပုလုပ္ခဲ့တဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ ၁၁ ခ်က္ကုိ မူရင္းအတုိင္း ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

More News
Up